Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

woensdag 27 januari 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 13.00 uur.

Bij aanvang stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast. Vervolgens spreekt de Kamer in eerste termijn bij het wetsvoorstel tot opheffing van het algemene bordeelverbod. Het wetsvoorstel biedt gemeenten de mogelijkheid om vrijwillige prostitutie beter te reguleren, de exploitatie van onvrijwillige prostitutie beter te bestrijden en de bescherming van minderjarigen tegen misbruik te vergroten.

Ten slotte behandelt de Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van enkele onderwijswetten. Deze wijzigingen hebben onder meer tot doel nadere regels te stellen om seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs te bestrijden.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Economische Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de ondersteuning van technologieprojecten Philips 1998 en over de subsidieregeling aan centra voor technologie.

Buitenlandse Zaken en Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over het Regiobeleidsdocument Caraïbisch Gebied, waarin het beleid ten aanzien van dit gebied wordt vastgesteld.

Verkeer en Waterstaat: 15.30 tot ca. 18.30 uur

Groen van Prinstererzaal


Agenda: algemeen overleg met de ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de ontwikkelingen rond Schiphol.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 17.00 tot ca. 21.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de voortgang van de aanpak van het millenniumprobleem.
Vanaf 19.00 uur zal afzonderlijk in blokken van een half uur worden gesproken met respectievelijk minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), minister Korthals (Justitie), minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en minister Apotheker (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij).

OPENBARE VERHOREN ENQUÊTECOMMISSIE

De Parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer hoort achtereenvolgens:

09.30 - 10.45 uur K.E.D. Mohamed
10.45 - 12.00 uur J.W. Kaspers
13.30 - 14.45 uur A.J. Bos
14.45 - 16.00 uur Th. Gras

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur - Suze Groenewegzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 11.15 tot ca. 12.15 uur Klompézaal
Agenda: technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het plan van aanpak Kunst- en Hulpmiddelen.

Rijksuitgaven: 14.00 uur - Klompézaal


Agenda: procedure.

Justitie: 14.30 tot ca. 15.45 uur - Kappeyne van de Coppellozaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Financiën: 15.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

AANBIEDING

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken nemen om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van The Sierra Leone Development and Welfare Association. In deze petitie wordt steun en politieke medewerking gevraagd ter verbetering van de situatie in Sierra Leone (hal Plein 2).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken spreken vanaf 14.30 uur met een delegatie van The International Institute For Democracy and Electoral Assistence. Deze organisatie houdt zich bezig met alle aspecten van het promoten van democratie (Van Someren-Downerzaal).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 4482 '
Lees ook