Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

woensdag 17 november 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 17 november om 10.15 uur.

De Kamer spreekt in eerste termijn over het voorstel tot wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens. De toename van het gebruik van de elektronische informatiemiddelen heeft tot gevolg dat de bescherming van persoonsgegevens dient te worden verbeterd.

Hierna zet de Kamer de behandeling voort van de begroting van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 2000 (te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).

Ten slotte interpelleert mevrouw Swildens-Rozendaal (PvdA) minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over weekmakers in speelgoed.


* Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken: 10.30 tot ca. 12.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over de situatie in Tsjetjenië en over een vergadering van ministers van lidstaten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking (OVSE).

Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.15 tot ca. 12.15 uur - Troelstrazaal
Agenda: gesprek met een delegatie van het bestuur van het Industriële Technologie Steden Overleg.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 13.00 tot ca. 15.00 uur Klompézaal


Agenda: gesprekken ter voorbereiding van het algemeen overleg op 30 november aanstaande over de melklease problematiek:
- van 13.00 tot ca. 14.00 uur
de heer Vogelaar van de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO);
- van 14.00 tot ca. 15.00 uur
de heer Habets van de Stichting Handen af.

Verkeer en Waterstaat: 14.30 tot ca. 16.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de aanbesteding van het vervoer over het spoortraject HSL-Zuid.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Economische Zaken: 16.00 tot ca. 17.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: gesprek met een delegatie van AXIS, het Nationaal Platform voor Natuur en Techniek, over de versterking van de aandacht voor natuur en techniek in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 tot ca. 17.00 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: gesprek met Steegro melklease ter voorbereiding van het algemeen overleg over de melklease problematiek op 30 november aanstaande.

OPENBARE HOORZITTING

Verkeer en Waterstaat: 10.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: het horen van organisaties over de marktwerking bij het loodsen van zeeschepen. Achtereenvolgens worden vertegenwoordigers gehoord van:

- Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders;
- Groningen Seaports;

- Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam;
- Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam;
- Zeeland Seaport.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur - Suze Groenewegzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.30 tot ca. 12.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: briefing door ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het wetsvoorstel inzake studiefinanciering voor het jaar 2000.

Justitie: 14.30 uur - Thorbeckezaal

Agenda: procedure.

Financiën: 15.30 uur - Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken en Rijksuitgaven: 16.30 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: toelichting door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de begroting van Buitenlandse Zaken en de uitgaven en ontvangsten in het kader van de Homogene Groep voor Internationale Samenwerking (HGIS) en de Official Development Assistance (ODA) in het bijzonder.

Rijksuitgaven: 17.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: procedures.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 4533 '
Lees ook