Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

dinsdag 30 november 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 30 november om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijkse mondelinge vragenuur plaats. Aan de orden zijn de vragen van (onder voorbehoud):


- mevrouw KANT (SP) aan de minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over sponsoring van politieke partijen naar aanleiding van uitspraken van de partijvoorzitter van de VVD. (Netwerk van 23 november jl.)


- de heer STELLINGWERF (RPF) aan de minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over uitspraken van de minister aangaande de introductie van genetisch veranderd voedsel, gedaan in zijn toespraak voor de Stichting Merkartikel op 25 november jl.

De mondelinge vragen staan vermeld op alfabetische volgorde. Voor de volgorde van behandeling: raadpleeg deze pagina op dinsdag na 12.30 uur.

Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:


- de vaste commissies voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over gewasbeschermingsmiddelen (dit overleg had plaats op 18 november jongstleden);


- de vaste commissie voor Economische Zaken en minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de effecten van de verruiming van de winkeltijden (dit overleg had plaats op 18 november jongstleden);


- de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over medisch-wetenschappelijk onderzoek (dit overleg had plaats op 24 november jongstleden).

Ten slotte spreekt de Kamer in eerste termijn over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Duivesteijn (PvdA), Biesheuvel (CDA), Hofstra (VVD) en Van t Riet (D66) over het verstrekken van bijdragen aan lagere inkomensgroepen voor het verkrijgen of kunnen blijven bewonen van een eigen woning (wet bevordering eigen woningbezit).

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 16.00 tot ca. 17.30 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de situatie op Sint Maarten, Sint Eustatius, Saba en Curacao na de orkaan Lenny.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 tot ca. 18.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over maatregelen die de kosten van het melkquotum moeten verlagen.

Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 17.30 tot ca. 19.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), minister Korthals en staatssecretaris Cohen (beiden Justitie) over vergaderingen van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie (met stenografisch verslag).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 13.30 tot ca. 14.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: gesprek met de heer D.L. Richardson, gezaghebber van het eilandgebied Sint Maarten.

Buitenlandse Zaken: 16.00 tot ca. 17.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: gesprek met de heer Mark Malloch Brown, de administrateur van het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UN development programm).

Tijdelijke commissie Besluitvorming Uitzendingen: 16.00 uur

Kappeyne van de Coppellozaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.30 uur - Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 09.30 uur de president van het International AIDS Vaccine Initiative, de heer Berkley en mevrouw Groenman en de heer Van Rooijen van het AIDS fonds voor een gesprek (Klompézaal).


-------------------------------------------------------

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 4559 '
Lees ook