Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


*Update, 10.40 uur

woensdag 31 maart 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 31 maart om 13.00 uur.

Nadat de Kamer haar agenda voor de komende periode heeft vastgesteld, debatteert zij over het voorstel om een tijdelijke commissie in te stellen, die onderzoek doet naar de politieke besluitvorming over de deelname aan en de voortgang van vredesoperaties, waarbij in ieder geval de uitzending van Nederlandse militairen naar voormalig Joegoslavië wordt betrokken. Centrale vraag hierbij is of het proces van politieke besluitvorming verder kan worden verbeterd, dit met het oog op mogelijke (voortgezette) deelname van Nederland aan vredesoperaties in de toekomst.

Hierna debatteert de Kamer over voorrangsbeleid in de ouderenzorg op grond van niet-medische criteria.

Ten slotte vervolgt de Kamer het debat over de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in het kader van de vernieuwing van opleidingen in het natuurwetenschappelijk onderwijs. Dit in verband met de dalende belangstelling voor exacte en technische studies en de beroepen waar zij voor opleiden (afronding, te beginnen met de tweede termijn van de zijde van de Kamer).

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN


*Financiën: 10.00 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over:
-de maatregelen om de integriteit in de financiële sector te stimuleren;

-de verschillen en overeenkomsten tussen particuliere financiële instellingen, pensioenfondsen en sociale verzekeraars (rapport van de studiegroep "grote röntgenfoto");

-de instelling van het Financieel Expertisecentrum. Rechtstreeks te beluisteren via de draadomroep.

Justitie: 15.30 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Cohen (Justitie) over de wijze waarop Nederland in Europees verband kan bijdragen aan de opvang van vluchtelingen uit Kosovo.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie: 10.00 tot ca. 13.00 uur

Oude Zaal

Agenda: rondetafelgesprek over de jeugdzorg. Hierbij komen de ontwikkelingen in de jeugdzorg en de wachtlijst- problematiek in de jeugdzorg aan de orde. Aan dit gesprek nemen de volgende organisaties deel:
-Interprovinciaal Overleg;

-Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
-Nederlandse Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg;
-Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW);
-Collegio;

-Platform van Samenwerkende Cliëntenorganisaties in de Jeugdzorg en het Familierecht;

-Landelijk Bureau Raad voor de Kinderbescherming;
-Geestelijke Gezondheidszorg-Nederland;
-Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland;
-Landelijk Overleg Bureauhoofden Bureau Vertrouwensarts;

-Vereniging van ondernemingen in de gepremieerde en gesubsidieerde sector (VOG);

-Stichting Vedivo.


* AANBIEDING

Leden van de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie nemen om 19.45 uur een petitie in ontvangst van een delegatie Albanezen (Hal Plein 2).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Defensie: 15.00 tot ca. 16.30 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: gesprek met een delegatie van Fokker Aviation over de activiteiten van het bedrijf Stork op militair gebied.

Financiën: 15.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Rijksuitgaven, Buitenlandse Zaken en Financiën: 16.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: procedures.

WERKBEZOEK

Een delegatie uit de Contactgroep Frankrijk brengt tot en met 1 april een werkbezoek aan Parijs en Lille. Tijdens dit bezoek zal met leden van de Assemblée Nationale gesproken worden over onder andere het Europees defensie- en veiligheidsbeleid, de witte illegalen, ruimtelijke ordening, milieu en transport, het drugsbeleid, het werkgelegenheidsbeleid en de Agenda 2000. De volgende leden nemen deel aan het bezoek: Koenders (PvdA, voorzitter), Bussemaker (PvdA), Van Oven (PvdA),
Cherribi (VVD), Udo (VVD), Verhagen (CDA), Hoekema (D66) en Van het Riet (D66).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 4685 '
Lees ook