Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

dinsdag 14 september 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 14 september om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijks mondelinge vragenuur plaats. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde (onder voorbehoud):

-van de heer Dittrich (D66) aan minister Korthals (Justitie) over het vormen van een groep deskundigen uit OM en politie, die een 'second opinio' kunnen geven in ingewikkelde strafzaken die zijn vastgelopen. Deze vragen staan op alfabetische volgorde. Voor de volgorde van behandeling: raadpleeg deze pagina dinsdag na 12.30 uur.

Hierna stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

Ten slotte hebben stemmingen plaats.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: gesprek ter voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel dat tot doel heeft omroepbijdragen af te schaffen. Aan het gesprek wordt deelgenomen door:

- van 16.00 tot ca. 16.30 uur:
de Directeur Dienstomroepbijdragen en vertegenwoordigingen van de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht van de Dienstomroepbijdragen;
- van 16.30 tot ca. 17.00 uur:
vertegenwoordigers van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON), Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Werkgroep 5e nota Ruimtelijke Ordening: 16.00 uur Van Someren-Downerzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Europese Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 16.30 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 17.15 uur - Thorbeckezaal
Agenda: briefing door ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inzake Kennisnet.

Tijdelijke commissie Besluitvorming Uitzendingen: 18.00 uur Jongelingkamer

AANBIEDINGEN

De voorzitter van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt om 13.15 uur een alternatieve miljardennota in ontvangst uit handen van een vertegenwoordiger van de schuldbemiddelingsinstelling Modus Vivendi(hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van een delegatie van het Coördinatief Overleg Ondernemingsraden in de Omroep (COOR) naar aanleiding van de behandeling van de Concessiewet (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer neemt om 13.45 uur het rapport "De sociaal-economische en ecologische gevolgen van de export van 2e-hands kleding" in ontvangst uit handen van een delegatie van de Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen uit Den Haag (hal Plein 2).

JUBILEUM STENOGRAFISCHE DIENST

De Stenografische Dienst der Staten-Generaal viert zijn 150-jarig jubileum. Op 24 september 1849 werd de grondslag gelegd voor deze dienst. Ter gelegenheid hiervan wordt vanaf 17.00 uur in de Ridderzaal een feestelijke bijeenkomst gehouden. De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw J. van Nieuwenhoven, zal hierbij namens beide Kamers een cadeau aanbieden aan de plv. directeur de Stenografische Dienst, de heer M.A. Keukelaar.

Een aantal sprekers gaat tijdens de bijeenkomst in op het jubileum en het bijzondere karakter van de Stenografische Dienst: · dr. D. Dolman, lid van de Raad van State en oud-Voorzitter van de Tweede Kamer, houdt een inleiding over de bijzondere positie van de Stenografische Dienst;
· drs. G.M. de Vries, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gaat in op de band tussen zijn ministerie en de Stenografische Dienst;
· prof. dr. J. Th. J. van den Berg, hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, belicht de historie van de Dienst;
· mr. P.J. Biesheuvel, voorzitter van de Gemengde Commissie voor de Stenografische Dienst, houdt een inleiding over de "zwoegende stenograaf".

Vervolgens biedt de heer Biesheuvel het eerste exemplaar aan van het gedenkboek "Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar" aan de Voorzitter van de Eerste Kamer, de heer mr. F. Korthals Altes, de Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw J. van Nieuwenhoven en staatssecretaris drs. G.M. de Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Na afloop van de bijeenkomst is er een receptie ter gelegenheid van het jubileum in de Statenpassage.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 5051 '
Lees ook