Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

* update: 9.45 uur

donderdag 3 februari 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 3 februari om 10.15 uur.

Na een hamerstuk debatteert de Kamer over de wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). Het gaat hier om enkele technische en procedurele aanpassingen naar aanleiding van de aanbevelingen door een speciaal daartoe ingestelde commissie die de Wet BOPZ heeft geëvalueerd.

Hierna spreekt de Kamer naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:

· de vaste Commissie voor Justitie en minister Korthals (Justitie) over de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot opheffing van het bordeelverbod op 1 oktober 2000 en over het nakomen van de toezeggingen die tijdens de plenaire behandeling over dit wetsvoorstel zijn gedaan (dit algemeen overleg had plaats op 27 januari jongstleden);
· de vaste Commissie voor Justitie en staatssecretaris Cohen (Justitie) over verschillende onderwerpen met betrekking tot het asielbeleid (dit algemeen overleg had plaats op 27 januari jongstleden).


* onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
10.00 tot ca 12.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het actieprogramma onderwijs in allochtone levende talen (OALT).


* Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.00 tot ca 13.00 uur - Klompézaal


Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het huurprijsbeleid in de komende jaren.

DIT OVERLEG KOMT HEDEN TE VERVALLEN.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.15 tot ca. 12.45 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de wijziging van de Algemene Bijstandswet in verband met het Fonds Werk en Inkomen.

OPENBARE HOORZITTING

Verkeer en Waterstaat: 10.00 uur tot ca. 13.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: het horen van organisaties over de hoofdlijnennotitie structuurschema regionale en kleine luchthavens. Achtereenvolgens worden de volgende organisaties gehoord:

- van 10.00 tot 10.30 uur inzake Rotterdam Airport: provincie Zuid-Holland en gemeente Rotterdam;

- van 10.30 tot 11.00 uur inzake Groningen Airport Eelde: provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Zuid-Laren en Groningen;
- van 11.00 tot 11.30 uur inzake Maastricht-Aachen Airport: provincie Limburg en de gemeenten Beek en Maastricht;
- van 11.30 tot 12.00 uur inzake Luchthaven Lelystad: provincie Flevoland en gemeente Lelystad;

- van 12.00 tot 12.30 uur inzake Eindhoven Airport: provincie Noord-Brabant en gemeente Eindhoven;

- van 12.30 tot 13.00 uur inzake Twenthe Airport: provincie Overijssel en gemeente Enschede.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ontvangen vanaf 13.00 uur twee scholieren om te praten over het onderwerp pesten op school(Aletta Jacobszaal).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Defensie:
10.15 uur - Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties:11.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken: 13.00 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Rijksuitgaven, Europese Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 15.30 tot ca. 16.30 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: briefing door de medewerkers van de Algemene Rekenkamer over het door de Rekenkamer opgestelde rapport inzake het Europees Sociaal Fonds.

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw J. van Nieuwenhoven, opent om 17.00 uur de tentoonstelling Een eeuw politiek; voorpaginanieuws. De tentoonstelling geeft een beeld van de belangrijkste Nederlandse politieke gebeurtenissen van de afgelopen eeuw afgedrukt op de voorpaginas van dagbladen (Statenpassage).

PRESIDENT INDONESIË BEZOEKT STATEN-GENERAAL

De President van de republiek Indonesië, Zijne Excellentie K.H. Abdurrahman Wahid brengt vanaf 14.45 uur een bezoek aan de Staten-Generaal. Na een welkomstwoord door de Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw J. van Nieuwenhoven, richt de President van Indonesië het woord tot de aanwezigen. Vervolgens discussieert de President van Indonesië in beslotenheid met de leden van de Staten-Generaal. De fungerend Voorzitter van de Eerste Kamer, de heer prof. dr. P.B. Boorsma, houdt vervolgens ter afsluiting van de bijeenkomst een toespraak (Oude Zaal).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 5152 '
Lees ook