Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

woensdag 10 maart 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 10 maart om 13.00 uur.

Bij aanvang stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast. Vervolgens debatteert de Kamer over de wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992. Deze wijziging heeft tot doel de informatievoorziening aan het publiek te verbeteren door methoden die kredietinstellingen hanteren transparanter te maken.

Hierna debatteert de Kamer over de wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in verband met de vernieuwing van opleidingen in het natuurwetenschappelijk onderwijs. Dit in verband met de dalende belangstelling voor exacte en technische studies en de beroepen waar zij voor opleiden.

Ten slotte debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het plan van aanpak dat tot doel heeft arbeidsongeschiktheid terug te dringen (dit algemeen overleg had plaats op 4 maart jl.).

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 10.30 tot ca. 12.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over zijn reactie op de slotverklaring van de parlementaire contactplanbijeenkomst van 11 t/m 22 januari jongstleden.

Buitenlandse Zaken en Defensie: 11.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) over recente ontwikkelingen in Kosovo.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 11.15 tot ca. 12.15 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Christelijke Vereniging van Zorginstellingen over de financiering van geestelijke verzorging in de Ouderenzorg.

Justitie, Europese Zaken, Economische Zaken en Rijksuitgaven: 13.30 tot ca. 15.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Korthals (Justitie), Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over:
- de verbetering van de interdepartementale coördinatiestructuur ter bevordering van een optimale doorwerking van het Europees recht in de nationale wetgeving en rechtsorde (Securitel-arrest);
- een rapport van de Algemene Rekenkamer over de juridische gevolgen van het niet na leven van Europese meldingsverplichtingen.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 14.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de kostenbeheersing van geneesmiddelen en farmaceutische zorg.

OPENBARE VERHOREN ENQUÊTECOMMISSIE

De Parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer hoort achtereenvolgens:

09.30 - 10.05 uur mw. Y.M.C.T. van Rooy 10.05 - 10.45 uur mw. N.G. van ´t Riet 10.45 - 11.20 uur W.P. Keur
11.20 - 12.00 uur P. Rosenmöller
13.30 - 14.30 uur R. Van Gijzel
14.30 - 15.15 uur E. Van Thijn
15.15 - 16.00 uur S. Patijn

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 09.30 tot ca. 10.15 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: gesprek met een Arubaanse delegatie waaronder de minister-president, de heer Eman. De delegatie is op bezoek in Nederland in het kader van gesprekken met de Nederlandse regering over de financieel-economische beleidsplannen.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur - Suze Groenewegzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Justitie: 11.00 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 14.00 tot ca. 15.00 uur - Troelstrazaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Stichting Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij over het DEP-project dat duurzame energieproductie in deze sector tot doel heeft.

Europese Zaken: 14.15 tot ca. 15.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: gesprek met de Sloveense staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, de heer Juri Franco.

Defensie en Buitenlandse Zaken: 17.15 tot ca. 18.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: gesprek met de Roemeense minister van Defensie, de heer V. Babiuc.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken spreken vanaf 14.00 uur met de heer Wei Jingsheng, voorzitter van de Chinese Democracy Overseas Conference. Er zal onder meer gesproken worden over de mensenrechtensituatie en de relatie tussen Nederland en China (Regentenkamer).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 5171 '
Lees ook