Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


* update 09.33 uur


** update 13.00 uur

dinsdag 15 februari 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het mondelinge vragenuur plaats.

Hier komen de volgende vragen aan de orde (onder voorbehoud):
*-van mevrouw Smits (PvdA) aan staatssecretaris Hoogervorst (Sociale

Zaken en Werkgelegenheid) over het hoge aandeel (van 20 naar 40%) werknemers dat na een vol jaar wachttijd geen WAO-beoordeling heeft gekregen.


**-van de heer Reitsma (CDA) aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over het rekeningrijden.

**-van mevrouw Dankers (CDA) aan staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de consequenties van de uitspraak van de Zwolsche rechter dat niet de zorgverzekeraars, maar de overheid verantwoordelijk is voor de capaciteit in zorginstellingen.

**-van mevrouw Noorman-Den Uyl(PVDA) aan staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de voorgenomen besteding van het vermogen van het GAK.(Volkskrant, 12 februari jl.)

Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna debatteert de Kamer over een wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het voortgezet onderwijs. Deze wijziging moet studenten meer mogelijkheden bieden om naast hun doctoraal ook een opleiding tot docent te kunnen volgen. Hiermee wordt een grotere instroom van universitair geschoolde docenten in het voortgezet onderwijs beoogd.

Ten slotte spreekt de Kamer in eerste termijn over een wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Deze wijziging betreft voornamelijk een aantal technische aanpassingen en verbeteringen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 16.00 tot ca. 17.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de evaluatie van de extra investeringsimpuls voor het stads- en streekvervoer.

Verkeer en Waterstaat: 17.00 tot ca. 18.00 - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over aanpassing van rijsnelheden op autowegen.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 17.00 tot ca. 18.00 uur Troelstrazaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Agrarische Opleidingscentra ter voorbereiding van het algemeen overleg van 15 maart aanstaande over het landbouwonderwijs.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 18.00 tot ca. 19.00 uur Troelstrazaal

Agenda: gesprek met de heer Driesse van de instelling voor Hoger Agrarisch Onderwijs ter voorbereiding van het algemeen overleg van 15 maart aanstaande over het landbouwonderwijs.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN


*Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 13.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: procedure.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 13.45 uur - Klompézaal
Agenda: procedure.

Tijdelijke Commissie besluitvorming uitzendingen: *15.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: procedure.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: *16.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken: 16.30 tot ca. 17.30 uur Eerste Commissiekamer

Agenda: gesprek met de vice-voorzitter van de Nationale Assemblee uit Bhutan, de heer Dasho Ugyen Dorji.


*AANBIEDING
De fungerend voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie en de voorzitter van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken nemen om 13.45 uur een petitie in ontvangst die wordt aangeboden door Koerdische organisaties in Nederland. In de petitie wordt aandacht gevraagd voor uitzettingen naar Iraaks Koerdistan en voor herziening van de beslissing Irak als een zogenoemd "veilig land" aan te merken. De aanbieding wordt ondersteund door een demonstratie op het Plein (hal Plein 2).

VOORZITTER

In het voormalige ministerie van Koloniën, dat sinds 1980 onderdeel uitmaakt van het gebouwencomplex van de Tweede Kamer, is in 1999 in opdracht van de Rijksgebouwendienst een kunstwerk aangebracht. De Kunstcommissie van de Tweede Kamer wilde via het betreffende kunstwerk een relatie leggen tussen de geschiedenis van het pand en het koloniale verleden van ons land.

Het betreffende kunstwerk van Walter Nikkels wordt officieel overgedragen aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw J. van Nieuwenhoven, door de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst, drs. F.H. van der Veen.
De overdracht heeft plaats om 17.00 uur in de Statenpassage van de Tweede Kamer. Na de officiële handelingen zal de acteur Peter Faber een voordracht geven als Max Havelaar.

Geïnspireerd door het boek Max Havelaar liet typograaf Walter Nikkels in beide binnenplaatsen van het pand van onder tot boven de woorden VADERLAND en MOEDERLAND aanbrengen in de kleuren blauw en groen.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 5320 '
Lees ook