Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


* update 15.50 uur

woensdag 19 mei 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)


*De vergadering van de Tweede Kamer is tot nader order geschorst.

Vervolgens debatteert de Kamer met minister-president Kok over de recente situatie rondom het kabinet.

Onder voorbehoud vervolgt de Kamer tenslotte het debat met de parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer over het door haar uitgebrachte rapport (te beginnen met het antwoord van de Commissie in eerste termijn).

N.B. Tijdens het debat over het Bijlmer-rapport gelden de regels voor drukke vergaderdagen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN


***Defensie: 10.00 tot ca. 13.00 uur - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over achtereenvolgens:

- van 10.00 tot ca. 11.00 uur over het helicopterproject NH-90;
- van 11.00 tot ca. 12.00 uur over het rapport van de Nationale Ombudsman inzake ongevallen met de zogenoemde AP-23 anti-personeelsmijnen;

- van 12.00 tot ca. 13.00 uur over de personeels- voorziening militairen in het jaar 1998.
Dit algemeen overleg gaat niet door.


**Financiën: 10.30 tot ca. 12.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vermeend (Financiën) over het tijdpad en de invulling van de nieuwe belastingwetgeving. Dit algemeen overleg gaat niet door.


***Buitenlandse Zaken en Defensie: 13.00 tot ca. 15.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) over de actuele situatie in Kosovo. Dit algemeen overleg gaat niet door.


****Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 13.30 tot ca. 15.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over:

- subsidietoekenning voor experimenten met duale opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs;

- stimulering van bèta-opleidingen en de cursusduur van enkele technische opleidingen.
Dit algemeen overleg gaat niet door.


****Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 13.30 tot ca. 17.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over achtereenvolgens:
- van 13.30 tot ca. 15.15 uur over het persoonsgebonden budget;
- van 15.15 tot ca. 17.00 uur over de nieuwe methode waarop de behoefte aan zorg wordt vastgesteld, de zogenoemde indicatiestelling nieuwe stijl.
Dit algemeen overleg gaat niet door.


***Buitenlandse Zaken: 15.30 tot ca. 17.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over de ontwikkelingen in Iran.
Dit algemeen overleg gaat niet door.


*OPENBARE HOORZITTING

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 09.30 tot ca. 18.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: het horen van organisaties ter voorbereiding van de behandeling van het kabinetsstandpunt over de wijze waarop in de toekomst door de overheid uitvoering wordt gegeven aan het vinden van werk of de verstrekking van uitkeringen (SUWI). De hoorzitting gaat niet door.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur - Wttewaal van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Verkeer en Waterstaat: 11.30 tot ca. 13.00 uur Wttewaal van Stoetwegenzaal

Agenda: gesprek met een delegatie van de Spoorwegongevallenraad over de nog op te richten Raad voor de Transportveiligheid.

Buitenlandse Zaken: 13.30 tot ca. 14.30 uur - Regentenkamer
Agenda: gesprek met minister Gebrelassie (Energiezaken) en een delegatie uit de Commissie voor Buitenlandse Zaken uit Eritrea over wederzijdse betrekkingen tussen Nederland en Eritrea en over de actuele situatie in het conflict tussen Eritrea en Ethiopië.

Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Financiën en Rijksuitgaven: 14.00 tot ca. 16.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: briefing door ambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat over publiek private samenwerking.

Justitie: 14.30 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: procedure.

Financiën: 15.30 uur - Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.


*****Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 17.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures. deze vergadering gaat niet door

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken hebben om 10.00 uur een gesprek met de heer A. Huitsing, tijdelijk zaakgelastigde in Khartoum. Hierbij komen ondermeer de vredesinitiatieven in Sudan aan de orde (Regentenkamer).

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken hebben om 12.00 uur een gesprek met de heer Charles Duelfer, vice-voorzitter van de Speciale VN-Commissie die toeziet op de vernietiging van de massa-vernietigingswapens van Irak (UNSCOM), en de heer Nikita Smidovitsj, hoofdinspecteur biologische wapens bij UNSCOM (Suze Groenewegzaal).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 5537 '
Lees ook