Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


* update: 9.30 uur

donderdag 15 april

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 13.00 uur. Na enkele hamerstukken stelt de Kamer ten slotte haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Europese Zaken en Verkeer en Waterstaat: 14.00 tot ca. 15.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over vergaderingen van de ministers van telecommunicatie- en postzaken van lidstaten van de Europese Unie.

Justitie: 14.00 tot ca. 16.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie) over een aantal onderwerpen met betrekking tot de opvang van asielzoekers.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie: 14.00 tot ca. 18.00 uur

Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en minister Korthals (Justitie) over de jeugdzorg.
(Dit overleg wordt onder voorbehoud uitgezonden via de draadomroep.)

Buitenlandse Zaken: 15.00 tot ca. 17.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over de actuele situatie in Indonesië en met name de kwestie in Oost-Timor.

Verkeer en Waterstaat: 15.30 tot ca. 17.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over vergaderingen van ministers van Transport van de lidstaten van de Europese Unie.


* Europese Zaken, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.30 tot ca. 18.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over vergaderingen van de ministers van Financiën van lidstaten van de Europese Unie.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 11.15 tot ca. 12.15 uur - Thorbeckezaal
Agenda: rondetafelgesprek met delegaties van het Afvaloverleg Drentse gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de verkoop van aandelen van de Staat in het afvalverwerkingsbedrijf VAM.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Defensie: 10.15 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.15 tot ca. 11.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met de heer Alders, voorzitter van de stuurgroep Heroriëntatie Pluimveehouderij (Produktschap Vee, Vlees en Eieren) over de werkzaamheden van de stuurgroep.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden: 13.00 uur Van Someren-Downerzaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 13.30 tot ca. 14.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: gesprek met een delegatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over door hun gepresenteerde onderzoekscijfers.

Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 15.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: presentatie door de vereniging voor midden- en kleinbedrijf (MKB-Nederland) over een betere aansluiting op deze sector vanuit het hoger beroepsonderwijs, de zogenoemde mkb-route.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 14.30 tot ca. 15.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: gesprek met een delegatie van de Commissie van Toezicht op het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de door dit instituut gepresenteerde cijfers.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken hebben om 14.00 uur een gesprek met twee journalisten uit Kosovo, de heer Blerim Sjala en de heer Mirdjen Kelmendi (Wttewaall van Stoetwegenzaal).

WERKBEZOEK

Een delegatie uit de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties brengt tot en met vrijdag 16 april in samenwerking met de provincie Limburg een werkbezoek aan enkele gemeenten en bedrijventerreinen in Zuid-Limburg en de Bondsrepubliek Duitsland. De commissieleden informeren zich over de belemmerende regelgeving bij grensoverschrijdende samenwerking en de samenwerking die de gemeenten in de zogenoemde Parkstad Limburg proberen te realiseren. Daartoe bezoekt de Commissie onder meer Heerlen, Aken, Kerkrade, Herzogenrath, Maastricht en Eijsden. De volgende leden nemen deel aan het werkbezoek: De Cloe (PvdA, voorzitter), Van den Berg (SGP), Scheltema-de Nie (D66), Verbugt (VVD), Duijkers (PvdA), Stroeken (CDA), Weekers (VVD), Kuijper (PvdA) en Mosterd (CDA).

Een parlementaire delegatie uit de Eerste en Tweede Kamer brengt tot en met 18 april een bezoek aan Brazilië. De delegatie doet hierbij verschillende deelstaten aan waarbij ontmoetingen met diverse hoogwaardigheidsbekleders en parlementariërs gepland staan. Aan het bezoek nemen de volgende leden uit de Eerste Kamer deel: Korthals-Altes (VVD, voorzitter), Braks (CDA) en Schuurman (RPF). Namens de Tweede Kamer nemen de volgende leden deel: Van der Hoeven (CDA), Rehwinkel (PvdA), Van het Riet (D66) en Rijpstra (VVD).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 5692 '
Lees ook