Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


* update 12.55 uur

donderdag 29 april 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 29 april om

10.15 uur.

Na een hamerstuk debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Justitie en staatssecretaris Cohen (Justitie) over de opvang van asielzoekers (dit algemeen overleg had plaats op donderdag
15 april jongstleden).

Hierna gaat de Kamer verder met het debat over het wetsvoorstel waarmee het mogelijk wordt te experimenteren met middelen uit het Algemene Werkloosheidsfonds om werklozen in de arbeidsmarkt te reïntegreren en een nieuwe instroom in de WW te voorkomen (Wijziging van de Werkloosheidswet, te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).


*Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een aantal algemeen overleggen tussen:

*- de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en de algemene Commissie voor Europese Zaken en minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over klimaatbeheersing (dit algemeen overleg had plaats op ):
*- de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over afspraken met hogescholen over invulling van het kunstvakonderwijs vanaf het jaar 2000 (dit algemeen overleg had plaats op donderdag 22 april jongstleden);

*- de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de tegemoetkomingsregeling voor asbestslachtoffers en de regels die worden gesteld aan de verjadring van claims (dit algemeen overleg had plaats op woensdag 28 april jongstleden):
*- de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Verstand-Noagert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het emancipatiebeleid (dit algemeen overleg had plaats op donderdag 29 april jongstleden).

Vervolgens heropent de Kamer het debat naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Economische Zaken en minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de reorganisatieplannen met betrekking tot het Centraal Bureau voor de Statistiek (dit algemeen overleg had plaats op donderdag 8 april jongstleden).

Ten slotte hebben eventueel 2-minutendebatten en heropeningen plaats en volgen stemmingen.


* Op een nader te bepalen tijdstip stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Verstand-Bogaert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over verschillende onderwerpen met betrekking tot het emancipatiebeleid.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 tot ca. 13.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de privatisering van de Rijksacademie van beeldende kunsten.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.00 tot ca. 14.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de verschuiving van de uitbetalingsdata van AOW- en Anw-uitkeringen.

Europese Zaken en Financiën: 16.00 tot ca. 17.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (beiden Financiën) over vergaderingen van de ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Commissie voor de Werkwijze der Kamer: 10.00 uur - Klompézaal

Defensie: 10.15 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.30 uur - Dreeskamer
Agenda: procedure.

Rijksuitgaven, Buitenlandse Zaken, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat: 10.30 tot ca. 11.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: briefing verzorgt door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over Naleving Internationale afspraken inzake Wetlands. Voorbeelden van Nederlandse Wetlands zijn: natte graslanden, vennen, rivieren en ondiepe kustwateren.

Defensie: 11.00 tot ca. 12.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: gesprek met mevr. Tiesinga-Autsema, voorzitter van de begeleidingscommissie gezondheidsonderzoek Lukavac, vergezeld door dr. A. Dijkstra en drs. Y.M. Mulder (beiden TNO, preventie en gezondheid) en Kolonel-arts C. Ijzerman en Kolonel drs. H.W. de Swart (beiden ministerie van Defensie).

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Europese Zaken: 13.00 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Tijdelijke Commissie Evaluatie Opsporingsmethoden: 13.00 uur Van Someren-Downerzaal

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 13.45 uur - Troelstrazaal
Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken en Defensie: 14.00 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 15.00 uur - Klompézaal
Agenda: procedure.

MEIRECES

De Tweede Kamer is van vrijdag 30 april tot en met maandag 17 mei met reces.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 5892 '
Lees ook