Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.
woensdag 15 december 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 15 december om 10.15 uur.

De Kamer behandelt de Najaarsnota.

Hierna zet de Kamer de heropening voort van de behandeling van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2000.

Vervolgens heropent de Kamer het debat over het integratiebeleid van minderheden.

Hierna zijn wijzigingen van de begrotingen van de ministeries voor het jaar 1999 aan de orde (deze wijzigingen hangen samen met de Najaarsnota).

Ten slotte debatteert de Kamer over de infrastructuur van luchthaven Schiphol (het zogenoemde Tops overleg).


*Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 tot ca. 11.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: gesprek met de heer Duijzer (LTO Nederland) ter voorbereiding op het algemeen overleg over mestbeleid.

Buitenlandse Zaken en Economische Zaken: 10.00 tot ca. 12.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen Benschop (Buitenlandse Zaken) en Ybema (Economische Zaken) over de steun die Nederland verstrekt aan Midden- en Oost- Europa, met name om energiebesparingen te bewerkstelligen.

Economische Zaken: 10.15 tot ca. 11.45 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over het onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van de Vestigingswet.

Verkeer en Waterstaat: 11.15 tot ca. 12.15 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over het taxivervoer. Er wordt onder meer gesproken over de tarieven.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.15 tot ca. 13.15 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over een stelsel waarin de onderlinge gelijkheid tussen verschillende woningbouwcorporaties is geregeld (het zogenoemde revolving fund).

Verkeer en Waterstaat: 12.15 tot ca. 13.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over:

-de vergoeding voor het gebruik van spoorweg- infrastructuur;

-de afloop van het overgangscontract van de NS per 1 januari 2000.

Economische Zaken en Justitie: 13.00 tot ca. 15.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en Korthals (Justitie) over:
-de voortgang ten aanzien van de uitvoering van MDW- projecten (Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit);

-de aanbevelingen in het OESO-rapport (Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling) over het economisch beleid in Nederland.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 13.00 tot ca. 15.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over internationalisering van het onderwijs. Er wordt onder meer gesproken over de uitwisseling van leerlingen uit Europese lidstaten en de internationale vergelijking van onderwijssystemen.

Defensie: 14.00 tot ca. 16.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over de Nederlandse toetreding tot het materieelagentschap Occar.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 15.00 tot ca. 18.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Korthals (Justitie) en Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het Europees kampioenschap voetbal in 2000.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 15.30 tot ca. 18.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het mestbeleid.

Defensie en Buitenlandse Zaken: 16.00 tot ca. 17.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Grave (Defensie) en staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over toekomstige Nederlandse militaire aanwezigheid op de Balkan.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 09.15 tot ca. 10.15 uur - Klompézaal
Agenda: briefing over de ontwikkeling van de nationale luchthaven Schiphol.

Tijdelijke commissie Besluitvorming Uitzendingen: 09.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie: 10.15 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 11.15 tot ca. 12.15 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: kennismakingsgesprek met vertegenwoordigers van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) over wetenschappelijk onderzoek met geslachtscellen en embryos en over medisch-wetenschappelijk onderzoek met dierlijke bestanddelen bij mensen.

Buitenlandse Zaken en Justitie: 13.00 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Justitie: 14.30 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: procedures.

Financiën: 15.30 uur - Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Rijksuitgaven: 17.00 uur - Klompézaal
Agenda: procedures.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 6131 '
Lees ook