Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


*update: 09.45 uur


** update 12.55 uur

donderdag 27 mei 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 27 mei om 10.15 uur.

Na een hamerstuk rondt de Kamer het debat af met de parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer over het door haar uitgebrachte rapport (antwoord van de commissie in tweede termijn).


**Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) over de recente ontwikkelingen in Kosovo (dit algemeen overleg had plaats op 20 mei jongstleden).


**Vervolgens hebben stemmingen plaats.


**Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en

staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de privatisering van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten (dit algemeen overleg had plaats op 28 april jongstleden);

Ten slotte heropent de Kamer de behandeling van het wetsvoorstel tot vernieuwing van de studiefinanciering, de zogenoemde nota flexibele studiefinanciering, een stelsel dat past.

° Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

N.B. Tijdens het debat over het Bijlmer-rapport gelden de regels voor drukke vergaderdagen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:
10.15 tot ca. 12.00 uur - Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de afspraken om de energie-efficiency van energie-intensieve industrieën te optimaliseren, het zogenoemde Convenant Benchmarking energie-efficiency.

Defensie: 11.00 tot ca. 13.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over achtereenvolgens:

- van 11.00 tot ca. 12.30 uur het rapport van de Nationale Ombudsman inzake ongevallen met de zogenoemde AP-23 anti-personeelsmijnen;
- van 12.30 tot ca. 13.00 uur de personeels- voorziening voor militairen in het jaar 1998.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.00 tot ca. 12.00 uur Troelstrazaal

Agenda: gesprek met een delegatie van de commissie voor Rampenbestrijding uit het Tsjechische parlement over crisismanagement.

Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 13.00 tot ca. 15.00 uur
Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Zalm (Financiën) en Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over enkele onderwerpen die verband houden met de Tegoeden Tweede Wereldoorlog.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister-president Kok, minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 15.00 tot ca. 17.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid) en staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de uitvoering van de nota migratie Antilliaanse jongeren.


** Buitenlandse Zaken en Defensie: 19.00 tot ca. 22.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) over de actuele situatie in Kosovo.

OPENBARE RONDETAFELGESPREKKEN

Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: rondetafelgesprek met de heren Blankert, De Boer en De Waal, voorzitters van respectievelijk de werkgeversorganisaties VNO/NCW en MKB en de werknemersorganisatie FNV over de richtlijnen waar het economisch beleid van de lidstaten van de Europese Unie in hun optiek aan moet voldoen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 12.45 tot ca. 17.00 uur Oude Zaal

Agenda: rondetafelgesprek met diverse organisaties over de nota Maatwerk voor morgen: het perspectief van een open onderwijsmarkt. De nota is een verdere uitwerking van het plan van aanpak om knelpunten op de onderwijs- arbeidsmarkt op te lossen en het werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Defensie en Buitenlandse Zaken: 10.15 uur - Thorbeckezaal
Agenda: procedure.

Justitie: 10.30 uur - Wttewaal van Stoetewegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Buitenlandse Zaken: 11.00 tot ca. 12.00 uur - Klompézaal
Agenda: gesprek met de heer Ioannis Kasoulides, minister van Buitenlandse zaken van Cyprus.


* Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 11.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: procedure

Europese Zaken: 13.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken hebben vanaf 09.30 uur een gesprek met de heer J. ter Laak, een van de initiatiefnemers voor twee recent gehouden discussie-bijeenkomsten over het onderwerp Sidelining Milosovic, a useful option? (Wttewaal van Stoetwegenzaal).

VOORZITTER

Kamervoorzitter mevrouw J. van Nieuwenhoven neemt om 17.15 uur het rapport "Boter bij de vis" in ontvangst uit handen van het kamerlid de heer J. van Zijl (PvdA) in zijn hoedanigheid als voorzitter van de werkgroep Van Zijl. In het rapport worden voorstellen gedaan voor de verbetering van de kwaliteit van de financiële verantwoording door de regering aan de Tweede Kamer, waaronder de introduktie van de zogenoemde Derde Woensdag in mei vanaf het jaar 2000. De Kamervoorzitter neemt tevens het commentaar van het ministerie van Financiën en de Algemene Rekenkamer in ontvangst uit handen van respectievelijk minister Zalm (Financiën) en mevrouw Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer (Thorbeckezaal).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 6714 '
Lees ook