Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.*update 9.30 uur
donderdag 30 maart 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep*)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 30 maart om 10.15 uur.

Na een aantal hamerstukken debatteert de Kamer over de Gaswet. Hierin worden regels gesteld voor het leveren en het transport van gas waarbij een grotere rol voor de vrije markt is weggelegd (alleen het antwoord van de regering in eerste termijn).

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van de volgende algemeen overleggen tussen:

-de vaste Commissies voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de ministers Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het mestbeleid (dit overleg had plaats op woensdag 22 maart jongstleden);

-de vaste Commissies voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over herstructurering van de glastuinbouw (dit overleg had plaats op donderdag 23 maart jongstleden);

-de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken en minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over de toelating van Foster Parents Plan Nederland tot het medefinancieringsplan (dit overleg had plaats op donderdag 23 maart jongstleden).
Ten slotte rondt de Kamer het debat af over de Gaswet (te beginnen met de tweede termijn van de kant van de Kamer).


-Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.


*Voor informatie over uitzendfrequenties: raadpleeg uw lokale kabelbedrijf.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Justitie: 10.00 tot ca. 12.00 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over de positie van bijzondere opsporingsdiensten.
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 tot ca. 12.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de nertsenhouderij.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 tot ca. 12.15 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de verloskundige zorg. Er wordt onder meer gesproken over de tekorten in de kraamzorg.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 tot ca. 13.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans en staatssecretaris Adelmund (beiden Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over arbeidsmarktbeleid in het onderwijs. Er wordt onder meer gesproken over budgetten voor de vernieuwing van de lerarenopleiding.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken, Justitie, Verkeer en Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 12.30 tot ca. 15.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Korthals (Justitie), Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over onder meer:

-de consequenties voor de openbare orde en de inzet van politie bij acties van voetbalsupporters tegen de combiregeling;

-verschillende onderwerpen met betrekking tot handhaving van de openbare orde en de inzet van politiefunctionarissen tijdens het EK2000.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 13.30 tot ca. 15.30 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over een plan van aanpak ter oplossing van knelpunten in de huisartsenzorg en de uitvoering van de motie van mevrouw Blerck-Woerdman over dit plan van aanpak.
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 15.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de evaluatie van de fiscale faciliteit. De fiscale faciliteit bestaat uit de verlichting van werkgeverslasten voor leerling- werknemers om te bevorderen dat werkgevers arbeidsplaatsen ter beschikking stellen voor deze groep.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 15.30 tot ca. 17.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over verschillende onderwerpen met betrekking tot academische ziekenhuizen (dit is een vervolg op het overleg van woensdag 22 maart jongstleden, te beginnen met het antwoord van de minister in eerste termijn).

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 tot ca. 17.00 uur
*Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met leden van de vaste commissie voor milieu, natuurbescherming en ruimtelijke ordening van de Duitse Bondsdag.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Rijksuitgaven, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 tot ca. 11.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: briefing verzorgt door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over vermogensvorming bij instellingen op afstand en over organisatie van beleidsevaluatie.
Defensie, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken: 10.15 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.30 tot ca. 11.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: gesprek met de Nationale Ombudsman, de heer Fernhout, over het jaarverslag over 1999.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: procedures.

Buitenlandse Zaken: 13.00 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Verzoekschriften: 13.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: verslagen en procedures.
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en Buitenlandse Zaken: 13.45 uur Thorbeckezaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Werkgroep 5e nota Ruimtelijke Ordening: 14.00 uur Aletta Jacobszaal

Defensie: 15.00 tot ca. 16.00 uur Troelstrazaal
Agenda: gesprek met studenten uit diverse NAVO-landen van het NATO Defence College. Doel van het gesprek is inzicht krijgen in de militaire, economische en politieke structuur van Nederland.

BEZOEK VOORZITTER VAN DUITSE BONDSRAAD

De voorzitter van de Duitse Bondsraad, prof. dr. Kurt Biedenkopf, brengt vanaf 11.00 uur een bezoek aan de Eerste en Tweede Kamer. De voorzitter wordt ontvangen door de ondervoorzitters van beide Kamers, vervolgens is er een discussie met de leden van de Commissies voor Buitenlandse Zaken en Europese Zaken uit beide Kamers (gebouw Eerste Kamer).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 6995 '
Lees ook