Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 4 februari 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 4 februari om 10.15 uur.

Bij aanvang behandelt de Kamer de wijzigingen in de Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW. Deze wijzigingen hebben tot doel het regresrecht te versterken. Het regresrecht is de bevoegdheid om de kosten van een verstrekte uitkering te verhalen op degene die door zijn onrechtmatig handelen er de oorzaak van is dat een verzekerde een beroep moet doen op een bepaalde sociale uitkering.

Ten slotte debatteert de Kamer over wijzigingen van de Wet Hoger Beroep en de Wet Uitsluiting beroep lichte overtredingszaken. Deze wijzigingen beogen de werklast van de strafkamer bij de Hoge Raad te verminderen.

° Op een nader te bepalen tijdstip stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Rijksuitgaven en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 tot ca. 11.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over de eerste resultaten van de operatie om alle specifieke uitkeringen te toetsen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 16.30 uur

Thorbeckezaal


Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het erkennen van omroepverenigingen als publieke omroepen (de zogenoemde Concessiewet).

Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm, staatssecretaris Vermeend (beiden Financiën) en de ministers Jorritsma- Lebbink (Economische Zaken) en De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de economische situatie in de Europese Unie.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.45 tot ca. 17.45 uur Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met een delegatie van het bestuursbureau van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg en de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs over:

-de voortgang van de verbeteringen met betrekking tot de zelfstandige bestuursorganen (zoals de Cultuurfondsen, Bedrijfsfonds voor de Pers, Commissariaat voor de Media, Dienst Omroepbijdragen en de Informatie Beheer Groep);

-de wachtgeldontwikkeling in het onderwijs.

Europese Zaken en Financiën: 17.00 tot ca. 18.00 uur

Groen van Prinstererzaal


Agenda: algemeen overleg met minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (beiden Financiën) over vergaderingen van de ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie.

Justitie en Buitenlandse Zaken: 20.30 tot ca. 22.30 uur

Thorbeckezaal


Agenda: algemeen overleg met staatsecretaris Cohen (Justitie) en minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) over:
-de recente ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechtensituatie in Iran;

-de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers van Iraanse nationaliteit naar hun land van herkomst.

OPENBARE VERHOREN ENQUÊTECOMMISSIE

De Parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer hoort achtereenvolgens:

09.30 10.45 uur : H. van Klaveren
10.45 12.00 uur : nog niet bekend
13.30 14.45 uur : nog niet bekend
14.45 16.00 uur : nog niet bekend

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 tot ca. 11.00 uur Klompézaal


Agenda: kennismakingsgesprek met een delegatie van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO)

Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 11.00 tot ca. 12.00 uur Regentenkamer
Agenda: gesprek met de toekomstig ambassadeur in Rome, de heer drs. J. Berteling.

Rijksuitgaven en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 12.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: briefing verzorgd door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Verzoekschriften: 13.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Buitenlandse Zaken: 13.00 uur Suze Groenewegzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Tijdelijke Commissie evaluatie Opsporingsmethoden: 13.00 uur Van Someren-Downerzaal

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 13.45 uur Klompézaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.30 tot ca. 16.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: gesprek met een delegatie van LTO Nederland.

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw J. van Nieuwenhoven, spreekt om 09.30 uur bij de opening van het Internationale Forum van Parlementariërs. Het forum heeft plaats tot en met 6 februari in de Ridderzaal en brengt ongeveer
200 parlementariërs uit meer dan 85 landen samen. Het forum is een vervolg op de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling die in 1994 in Caïro werd gehouden en heeft tot doel de stand van zaken van onder meer de problematiek rond bevolkingsgroei en duurzame economische en sociale ontwikkeling te evalueren.

VRIJDAG 5 FEBRUARI 1999

OPENBARE VERHOREN ENQUÊTECOMMISSIE

De Parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer hoort achtereenvolgens:

09.30 10.45 uur : nog niet bekend
10.45 12.00 uur : nog niet bekend
13.30 14.45 uur : nog niet bekend
14.45 16.00 uur : nog niet bekend

WERKBEZOEKEN

De leden van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengen een bezoek aan het Centrum, Werk en Inkomen Zuid-Kennemerland in Haarlem. De volgende leden nemen deel: Bussemaker (PvdA), Van Dijke (RPF), Essers (VVD), Harrewijn (GroenLinks), Van der Hoek (PvdA), Van Middelkoop (GPV), Noorman-Den Uyl (PvdA), Smits (PvdA), Van der Staaij (SGP) en Verburg (CDA).

De leden van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat brengen een bezoek aan de AutoRai in Amsterdam. De volgende leden nemen deel: Balemans (VVD), Biesheuvel (CDA), Crone (PvdA), Giskes (D66), Van Heemst (PvdA), Hofstra (VVD), Valk (PvdA) en Weekers (VVD).

MAANDAG 8 FEBRUARI 1999

OPENBARE HOORZITTING*

Justitie: 10.30 tot ca. 16.15 uur Thorbeckezaal
Agenda: hoorzitting over het gebrek aan zittingscapaciteit bij de strafsectoren van rechtbanken en gerechtshoven. De nadruk ligt op de factoren die tot vertraging van de afhandeling van strafzaken leiden.

WERKBEZOEK

De leden van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengen een bezoek aan de politieregios in Alkmaar en Den Helder. Tijdens dit bezoek wordt gesproken over de politieproblematiek en de grotestedenproblematiek. De volgende leden nemen deel: De Cloe (PvdA), Nicolaï (VVD), Rouvoet (RPF), Schutte (GPV), Valk (PvdA) en Wagenaar (PvdA).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 7285 '
Lees ook