Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 24 februari 2000

KAMERVERGADERING (vai draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 24 februari om 10.15 uur.

De Kamer debatteert over het initiatiefwetsvoorstel van de leden Atsma (CDA) en Rosenmöller (GroenLinks) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht om de zwarte handel in voetbalkaartjes tegen te gaan. Het voorstel vormt een aanvulling op het pakket van maatregelen om het Europees Kampioenschap voetbal 2000 in goede banen te leiden (voortzetting, alleen het antwoord van de indieners in eerste termijn).

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen

overleg tussen de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos over het opnieuw in gebruik nemen van het historisch spoorwegtracé IJzeren Rijn. Het gaat om een bestaande spoorwegverbinding tussen België en Duitsland die over Nederlands grondgebied loopt (dit algemeen overleg had plaats op dinsdag 22 februari jongstleden).

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en staatssecretaris Faber en minister Pronk over de toelatingsprocedures van biologische bestrijdingsmiddelen op de markt (dit overleg heeft plaats op donderdag 24 februari).

Vervolgens rondt de Kamer de behandeling af van het initiatiefwetsvoorstel van de leden Atsma (CDA) en Rosenmöller (GroenLinks) tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht om de zwarte handel in voetbalkaartjes tegen te gaan (afronding, te beginnen met de tweede termijn van de zijde van de Kamer).

Ten slotte debatteert de Kamer over de economische en financiële ontwikkelingen naar aanleiding van de financiële meevallers.


* Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

** Aan het eind van de vergadering hebben stemmingen plaats.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Justitie: 10.00 tot ca. 11.30 uur - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals en staatssecretaris Cohen (beiden Justitie) over de beleidsbrief ADR. Dit document bevat kaders voor alternatieve vormen voor het afdoen van geschillen. Dit in het kader van de modernisering van de rechterlijk macht.

Economische Zaken: 10.00 tot ca. 14.00 uur Troelstrazaal


Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink

(Economische Zaken) over onder meer het Energierapport 1999, de voortgangsrapportage duurzame energie in uitvoering en over elektriciteitstarieven.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.15 tot ca. 12.15 Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de notitie Overgangsrecht in de sociale zekerheid.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.00 tot ca. 12.30 uur

Thorbeckezaal


Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de verhuizing van het ministerie van Onderwijs van Zoetermeer naar Den Haag.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.15 tot ca. 12.15 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de reactie van de staatssecretaris op de motie van de heer Geluk (VVD) over de toelatingsprocedures van biologische
bestrijdingsmiddelen op de markt.

Europese Zaken en Financiën: 14.00 tot ca. 15.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over vergaderingen van de ministers van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
14.00 tot ca. 16.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over:

- het identificatie- en registratiesysteem (I&R);
- mond- en klauwzweer;

- de vleeskeuring van levende dieren en grote grazers in de Oostvaardersplassen.

Economische Zaken: 14.30 tot ca. 17.00 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over:
van 14.30 tot ca. 15.30 uur

- het verslag van de reis naar Cuba; van 15.30 tot ca. 17.00 uur

- de nota De ondernemende Samenleving.

Europese Zaken, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 15.30 tot ca. 16.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm en minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over vergaderingen van de ministers van Financiën en de ministers van Sociale Zaken van de lidstaten van de Europese Unie, de zogenoemde Jumbo Raad.

Europese Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.30 tot ca. 17.30 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over vergaderingen van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de lidstaten van de Europese Unie.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie: 17.00 tot ca. 19.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) over:

- enkele onderwerpen met betrekking tot politie en politiezorg;
- de invoering van pepperspray;

- de aanwijzing van vertrouwensfuncties bij de politie.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Tijdelijke Commissie besluitvorming uitzendingen: 09.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: procedure.

Europese Zaken: 12.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Buitenlandse Zaken: 13.00 uur Suze Groenewegzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 13.45 uur Klompézaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen neemt om 12.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Vereniging voor het Management in het voortgezet onderwijs (VVO. Met deze petitie wordt aandacht gevraagd voor een extra investering van 1.5 miljard in het voortgezet onderwijs (hal Plein 2).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 11.15 uur de heer Mohamed Sidati, minister-adviseur van de Secretaris-Generaal van het Polisario Front. De heer Sidati vraagt aandacht voor de situatie in de Westelijke Sahara waar men een referendum wil houden over zelfbeschikkingsrecht (Regentenkamer).

De Kamer is vanaf vrijdag 25 februari tot en met maandag 13 maart aanstaande met reces.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 7352 '
Lees ook