Nieuw-Vlaamse Alliantie

Minister Vanderpoorten onderschat het probleem van de toenemende stress en depressies bij studenten! (27/06/02)

Vandaag beantwoordde minister Vanderpoorten de vraag van de heer Chris Vandenbroeke N-VA) over stress en depressies bij studenten, in het bijzonder tijdens de examenperiodes.

Ronduit N-VA!, de jongerenbeweging van de Nieuw-Vlaamse Alliantie, betreurt ten zeerste de houding die minister Vanderpoorten aanneemt in haar antwoord. Na een opsomming te hebben gegeven van " wat er allemaal al wel niet gebeurt " (IAJ, jokerbeurs, overdracht examencijfers,...) stelt ze dat " de overheid het geschikte kader heeft uitgetekend waarbinnen de instellingen, conform de huidige hoger onderwijscultuur, concreet vorm en gestalte kunnen geven aan een studentvriendelijk beleid. Ik acht het daarom niet nodig dat de overheid bijkomende specifieke maatregelen terzake zou treffen. "

Als politieke jongeren- en studentenbeweging kunnen we niet anders dan vaststellen dat ondanks al deze maatregelen, de problematiek van stress en depressie zich blijft voordoen, zelfs verergert. Hoogst alarmerend vinden wij dan ook de resultaten uit het doctoraatsonderzoek over normbesef en depressie van psycholoog Patrick Luyten. Hieruit blijkt dat de kans dat iemand tijdens zijn leven een depressie ontwikkelt zo een 15% bedraagt maar dat de kans dat een student tijdens zijn studententijd een depressie krijgt kan oplopen tot 30%!

Ronduit N-VA! pleit voluit voor jaarlijkse informatie- en bewustwordingscampagnes in de studentensteden vòòr en tijdens de examenperiodes die de klemtoon leggen op hoe stress en depressies te ondervangen, met andere woorden op het belang van gezonde voeding, regelmatige beweging / sport, voldoende slaap, ... Kortom alle factoren die stress en depressies of depressieve gevoelens kunnen ondervangen of beperken.

Wij zullen alles in het werk stellen om de minister van mening te doen veranderen. Ze onderschat het probleem, zoveel is duidelijk. Het lijkt er steeds meer op dat depressie de ziekte van de 21ste eeuw wordt... zeker ook bij studenten.

Chris Vandenbroeke, Vlaams Volksvertegenwoordiger

Johan Guldix, voorzitter Ronduit N-VA!

Auteur:
Ronduit N-VA!
Koen Vaneecke, secretaris

Meer informatie:
Contactpersoon: Koen Vaneecke
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: koen.vaneecke@n-va.be
Url: www.ronduitnva.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Vanderpoorten onderschat probleem toenemende stress bij studenten '
Lees ook