Gemeente Delft

25 augustus 1999
Persbericht: Vangnetregeling huursubsidie

Delft 25 augustus 1999

Naast huursubsidie bestaat sinds enige tijd de zogenoemde Vangnetregeling huursubsidie. Huurders van wie het inkomen fors is gedaald, kunnen op deze regeling een beroep doen. Hiermee kunnen zij de periode overbruggen tot het moment dat ze huursubsidie krijgen.

De regeling is bedoeld voor huurders van wie het inkomen fors is gedaald. Zij kunnen daarmee een tegemoetkoming in de huurlasten krijgen. Die daling kan verschillende oorzaken hebben: mensen zijn werkloos geworden of in de WAO terecht gekomen. Maar ook als de samenstelling van het huishouden is gewijzigd door overlijden of scheiding, of juist door samenwonen, kunnen huurders met een daling van het huishoudinkomen te maken krijgen. Juist dan kan een tegemoetkoming in de huurlasten welkom zijn.

Mensen die meer informatie willen over de Vangnetregeling huursubsidie kunnen daarvoor terecht bij de informatiebalie van Huursubsidie van de dienst Stadsontwikkeling. Deze is op werkdagen geopend van 8.30 - 12.00 uur. Het bezoekadres is Barbarasteeg 2. Voor telefonische informatie is het telefoonnummer 260 2168 (b.g.g. 260 2174). Ook voor het aanvragen van huursubsidie kan men hier terecht. Informatie over deze en andere subsidieregelingen is te vinden op de internetside van de gemeente Delft: www.delft.nl/stadhuis/

Deel: ' Vangnetregeling huursubsidie Delft '
Lees ook