Ingezonden persbericht


Emmeloord, 14 maart 2003

VanMeijel ontwikkelt nieuwe Metacom-module voor contractmanagement

Van Meijel Automatisering heeft een nieuwe module voor contractmanagement ontwikkeld. De module is een instrument om het opstellen van nieuwe contracten met onderaannemers en het beheer van lopende contracten efficiënter uit te voeren. De module wordt geleverd als onderdeel van Metacom, het geïntegreerde bedrijfsinformatiesysteem voor de bouw. De eerste implementatie van de module vindt momenteel plaats bij het bouwconcern Van Wijnen.

Bij de uitvoering van een bouwopdracht zijn vrijwel altijd toeleveranciers en onderaannemers betrokken. Het aandeel van onderaannemers verschilt weliswaar sterk tussen de diverse bouwbranches en tussen de diverse soorten bouwprojecten, maar over het algemeen wordt de inzet van specialistische onderaannemers steeds belangrijker en dus ook het belang van het managen van dit belangrijke onderdeel in het bouwproces. Van Meijel Automatisering heeft daarom een module voor Metacom ontwikkeld die de inkoop en het contractbeheer van onderaannemers ondersteunt.

De module contractmanagement omvat het hele traject van offerte-aanvraag tot en met de eindafrekening van het contract met de onderaannemer. Met de module krijgen bouwbedrijven volledig inzicht in alle financiële en logistieke aspecten van de diverse contracten. Omdat alle contracten in het systeem vastgelegd kunnen worden, komt er een schat van informatie beschikbaar. De contractinformatie kan per project, op allerlei niveaus, maar ook over alle projecten heen opgevraagd worden en men krijgt direct inzicht in de contracten van een onderaannemer over alle, of over een deel van de projecten.

De module zelf beschikt over tal van praktische functionaliteiten. In de module kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van standaardcontracten, zoals bijvoorbeeld WKA- en ZZP-contracten, waardoor het opstellen van contracten aanzienlijk vereenvoudigd wordt. Daarnaast biedt de module volledig inzicht in meer- en minderwerk op het contract. Ook claims op de onderaannemer kunnen via de module geregistreerd en in de eindafrekening verwerkt worden. Er zijn vele mogelijkheden van afrekening. De afspraken daarover in het contract worden automatisch bij de facturering toegepast.

De module contractmanagement is uiteraard volledig geïntegreerd in de overige processen van Metacom, zoals bijvoorbeeld calculatie, projectadministratie en de financiële administratie.

Deel: ' VanMeijel ontwikkelt nieuwe Metacom-module voor contractmanagement '
Lees ook