Gemeente Coevorden

Persberichten 17-05-99

DRIE LIGPLAATSEN VOOR VARENDE MONUMENTEN IN PASSANTENHAVEN

In de passantenhaven in Coevorden worden drie ligplaatsen voor varende monumenten aangelegd. Met de twee ligplaatsen aan de Julianalaan komt het aantal ligplaatsen voor varende monumenten in Coevorden daarmee op vijf. Met de aanleg is een investering van fl. 38.000,-- gemoeid voor het aanleggen van nutsvoorzieningen.

Het is de bedoeling dat één van de stadswachten als havenmeester gaat fungeren. De besprekingen hierover zijn gaande. Daarnaast wordt een lokale schouwcommissie ingesteld die de monumentale schepen, die in aanmerking komen voor een ligplaats, gaat beoordelen.


Coevorden, 17 mei 1999.

Deel: ' Varende monumenten in passantenhaven Coevorden '
Lees ook