Gemeente Hilversum


Ontsluiting ArenaPark op Diependaalselaan

De variant die Leefbaar Hilversum (LH) heeft bedacht voor de ontsluiting van het ArenaPark op de Diependaalselaan heeft geen meerwaarde ten opzichte van de door het college gekozen variant. Het voorstel van het college voldoet in verkeerskundig opzicht zodat er geen reden is om nogmaals een onderzoek te verrichten naar een andere verkeersafwikkeling.

Dat zegt verkeerswethouder Bart Heller in een brief aan Leefbaar Hilversum. In de brief, die u gelijktijdig met dit persbericht ontvangt, gaat wethouder Bart Heller uitvoerig in op het waarom van het college om de LH- variant af te wijzen.

In de commissie Verkeer en Buurt van afgelopen januari kwam LH met een eigen voorstel voor de ontsluiting van het ArenaPark op de Diependaalselaan. Onderdeel van het voorstel van LH is om bij het kruispunt geen verkeerslichten te plaatsen. Stoplichten zouden de doorstroming van het verkeer sterk belemmeren. Ook stelt LH voor om met GNR (Goois Natuur Reservaat) te onderhandelen over de aankoop van een gedeelte van zijn grondgebied ten einde een logische doorstroming van het verkeer te verkrijgen.

Maar de ontsluiting, zoals LH zich die wenst, kan zeker niet op korte termijn gerealiseerd worden en dat leidt tot ‘onacceptabele’ vertragingen. Als GNR al zou willen ingaan op het voorstel om grond af te staan, dan nog zou de besluitvormingsprocedure binnen GNR onaanvaardbaar lang duren. En dat kan niet, ook gezien de eerdere toezeggingen aan Nike, aldus wethouder Bart Heller in zijn antwoord aan LH. Maar ook in de LH-variant zijn, met name vanwege de verkeersveiligheid, verkeerslichten onontkoombaar. "Het, in uw ogen, belangrijkste winstpunt van deze variant ten opzichte van de door het college van b en w gekozen variant (ontbreken van een vri) is daardoor feitelijk niet aanwezig, " schrijft de verkeerswethouder letterlijk in zijn brief aan LH. De wethouder voorziet "niet in te schatten maar desalniettemin wel degelijk te voorziene (forse) extra kosten" als voor de LH-variant zou worden gekozen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Knibbeler, sectie communicatie, telefoon 629 25 00.

Zoekwoorden:

Deel: ' Variant Leefbaar Hilversum ontsluiting ArenaPark afgewezen '
Lees ook