Gemeente Zaanstad

VARIANTEN HERONTWIKKELING STATIONSGEBIED ZAANDAM VRIJGEGEVEN

De gemeente Zaanstad maakt plannen voor een nieuw stationsgebied in Zaandam. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dinsdag 7 december drie ruimtelijke modellen vrijgegeven voor discussie. De drie modellen werken alle een oplossing uit om de barrieres van spoor- en autowegen te slechten. Twee modellen stellen een vorm van overbrugging cc.q. overbouwing voor, in een ander model gaat men onderlangs.

De bevolking kan deze en volgende maand haar mening geven over de modellen, waarna het college van B&W een besluit neemt over het meest gewenste model. Daarop volgt de officiele inspraak en de besluitvorming in de gemeenteraad. Vervolgens wordt het model nader uitgewerkt met partijen die het gebied gaan ontwikkelen. Dan is de tweede stap, de vorming van een ontwikkelingsperspectief, voltooid. De eerste stap werd dit voorjaar gezet met het vaststellen van uitgangspunten. Het belangrijkste uitgangspunt is, dat het centrum dan nu een geheel wordt. Het stationsgebied krijgt een stedelijke uitstraling met kantoren, woningen en sfeervolle buitenruimte. Met fraaie architectuur krijgt de Provincialeweg het karakter van een stadsentree, in plaats van de doorgaande weg weg die het nu is.

Nieuw stadhuis

De drie modellen hebben een aantal zaken gemeen. Ze zijn alle gebaseerd op enkele verkeerskundige ingrepen. De mogelijkheden van een 'dynamische busstation' worden nog onderzocht. In zo'n busstation staan de bussen 'in buffer' opgesteld en komen ze pas voorrijden tegen het moment van vertrek. Alle modellen houden rekeing met de komst van openbare voorzieningen als een hotel, een bioscoop en wellicht een nieuw stadhuis/bibliotheekcomplex. Samen met de nieuwe woningen vergroten die de levendigheid in het gebied. Aan de Zaanzijde vanhet stations wordt alleen ondergronds geparkeerd, aan westelijke zijde zoeveel mogelijk in de bebouwing die hier gerealiseerd wordt. De houtveldweg wordt verged, waardoor Westerwatering beter ontwikkeld kan worden. Kantoorgebouwen weren het geluid van het verkeer en zorgen zo voor rust in het gebied daarachter, met onder meer woningen. De modellen verschillen in de manier waarop de barrieres van Provincialeweg, spoor en verlegde Houtveldweg geslecht worden.

De modellen
Model De Buiging overbrugt deze barrieres in een keer met een bebouwde overbrugging. Aan deze overbrugging liggen de entrees van aanpalende gebouwen, waardoor de voetganger niet het gevoel heeft dat hij op een brug loopt.
Model De pleinen gaat uit van drie pleinen op een rij. Ter hoogte van de Saentower komt het eerste plein. met een brug over de Vaart komt men op het vernieuwde 'Stationsplein', eigenlijk een tweede stationsplein. In dit model wordt als het ware een plaat gelegd over de Provincialeweg. Deze autoweg wordt daarvoor op deze plaats verdiept aangelegd.
Meest kenmerkend aan het derde model is een verbinding onder Provicialeweg, spoor en verlegde Houtveldweg door: De spoorgang. Hiervoor moet de Provincialeweg juist worden verhoogd. omdat de entrees van de omringende van de omringende gebouwen op ooghoogte blijven, zal de voetganger ook hier weinig merken van het hoogteverschil. De sporen zijn te bereiken vanuit de spoorgang. hier bevinden zich ook winkeltjes en voorzieningen, gericht op reizigers. Het stationsgebouw is hiermee feitelijk overbodig geworden, dit kan eventueel een andere bestemming krijgen.

Informatie-avond
Inwoners van Zaanstad kunnen meer informatie over de modellen krijgen tijdens de informatie-avond op dinsdag 14 december om 20.00 uur in gebouw De Burcht te Zaandam

Zaanstad, 7 december 1999

Deel: ' Varianten herontwikkeling stationsgebied Zaandam vrijgegeven '
Lees ook