De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

8 februari 1999

De heer Robert RAYMOND benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de Europese Centrale Bank in Washington D.C. met de hoedanigheid van waarnemer bij het Internationale Monetaire Fonds

Dit is een vertaling uit het Engels van een persbericht dat de Europese Centrale Bank (ECB)
op 8 februari 1999 heeft verspreid.

De President van de Europese Centrale Bank heeft de heer Robert Raymond benoemd tot de vaste vertegenwoordiger van de ECB in Washington D.C. met de hoedanigheid van waarnemer bij het Internationale Monetaire Fonds. De benoeming wordt op 8 februari 1999 van kracht.

De heer Raymond was van januari 1994 tot mei 1998 Directeur-Generaal bij het Europees Monetair Instituut. Daarna is hij voor de periode van juni tot december 1998 benoemd tot hoofdadviseur van de Directie van de ECB met betrekking tot bijzondere aangelegenheden.

De heer Raymond zal, in de hoedanigheid van waarnemer, deelnemen aan alle vergaderingen van het College van Bewindvoerders van het IMF met betrekking tot de volgende kwesties:

* het door het IMF krachtens Artikel IV uitgevoerde toezicht op het gemeenschappelijke monetaire en wisselkoersbeleid van het eurogebied;

* het door het IMF krachtens Artikel IV uitgevoerde toezicht op het beleid van individuele Lid-Staten van het eurogebied;
* de rol van de euro binnen het internationale monetaire stelsel;
* de World Economic Outlook;

* internationale verslagen over de kapitaalmarkt; en
* mondiale economische en marktontwikkelingen.

Daarnaast zal de heer Raymond tijdens vergaderingen van het College van Bewindvoerders van het IMF de ECB vertegenwoordigen met betrekking tot agendapunten die door de ECB en het IMF gezien worden als zijnde van wederzijds belang voor de vervulling van hun respectieve mandaten.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de Press Division, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, tel: 00 49 69 1344 7455, fax: 00 49 69 1344 7404.

Deel: ' Vaste vertegenwoordiger Europese Centrale Bank in Washington '
Lees ook