Gemeente Eindhoven

Vastgestelde verordening

In haar vergadering van 20 augustus 2001 heeft de gemeenteraad de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2002 en de bijbehorende tarieventabel 2002 vastgesteld. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2002.
Dit besluit, dat in het gemeenteblad zal worden gepubliceerd, ligt voor iedereen kosteloos ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.

Deel: ' Vastgestelde verordening gemeente Eindhoven '




Lees ook