Gemeente Eindhoven

Vastgestelde verordening

In haar vergadering van 24 september 2001 heeft de gemeenteraad de Verordening tot wijziging van de Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2001 (derde wijziging) vastgesteld.
Het betreft een wijziging als gevolg van de invoering van de nieuwe generatie reisdocumenten. De datum van ingang van de heffing is het tijdstip dat de algemene maatregel van rijksbestuur, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in werking treedt. Dit besluit, dat in het Gemeenteblad wordt gepubliceerd, ligt voor eenieder kosteloos ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.

Deel: ' Vastgestelde verordening gemeente Eindhoven '
Lees ook