Ingezonden persbericht

Vastgoedbelegger Eurindustrial boekt uitstekende resultaten

Het totaal belegd vermogen passeerde in 2002 ruimschoots de grens van 50 miljoen Euro

ZEVENAAR, 20030303 -- Eurindustrial N.V. uit Zevenaar, een onafhankelijke onroerend goed beleggingsmaatschappij, die zich toelegt op beleggingen in bedrijfsgebouwen voor logistiek en distributie, heeft de resultaten over 2002 bekendgemaakt. Eurindustrial kan terugzien op een zeer succesvol jaar.

Het totaal belegd vermogen van Eurindustrial is in het afgelopen boekjaar gegroeid van ruim 37 miljoen Euro in 2001 tot 62 miljoen Euro in 2002. Dat betekent een stijging van 67 procent. De uitbreiding van het belegd vermogen was te danken aan de verwerving van logistieke centra in Almere, Nuth en Zeewolde en door herwaardering van de objecten in de portefeuille. De vastgoedportefeuille bevatte eind 2002 negen objecten met in het totaal 114.011 m² op- en overslagruimte, 8.976 m² kantoren en 197.846 m² eigen grond. Het eigen vermogen (na winstverdeling) groeide in 2002 fors met 52 % van 21 miljoen naar ruim 32 miljoen Euro. Het aantal aandeelhouders is in de loop van het boekjaar toegenomen van elf naar vijftien institutionele beleggers.

Het directe beleggingsresultaat over 2002 bedroeg 2.483.000 Euro tegenover 1.573.000 Euro over 2001. De forse groei van het directe beleggingsresultaat is voornamelijk toe te schrijven aan de uitbreiding van het belegd vermogen en aan de jaarlijkse huurprijsaanpassingen in de vastgoedportefeuille. Het directe beleggingsresultaat (dividend) per aandeel op basis van het aantal uitstaande aandelen ultimo boekjaar 2002 bedraagt 20,43 Euro. Het totale rendement per aandeel steeg van 9,31 % in het boekjaar 2001 tot 10,26 % in het boekjaar 2002.

Volgens Eurindustrial zijn de vooruitzichten voor het lopende boekjaar goed te noemen. Door de verdere groei van de internationale goederenstromen en de belangrijke rol, die Nederland daarin speelt, zal de behoefte aan logistieke op- en overslagruimten blijven toenemen. Logistieke dienstverleners besteden het beheer en de financiering van bedrijfs onroerend goed door middel van sale- and lease back overeenkomsten steeds vaker uit. De markt voor logistiek onroerend goed wordt steeds meer een huurdersmarkt in plaats van een kopersmarkt. Bovendien krijgen institutionele beleggers vanwege de aanhoudende daling van de aandelenkoersen steeds meer belangstelling voor beleggingsmogelijkheden in vastgoed. Zij kiezen daarbij naast traditionele beleggingen in winkels, woningen en kantoren steeds vaker voor logistiek vastgoed. In 2002 werd door vastgoedfondsen en particuliere beleggers al voor ruim 200 miljoen Euro in logistiek vastgoed belegd; een verdubbeling ten opzichte van 1997. Uiteraard zal ook Eurindustrial van die trend profiteren. Het overschrijden van de grens van 50 miljoen Euro belegd vermogen in 2002 was een belangrijke opstap voor de verdere uitbreiding van de vastgoedportefeuille en het eigen vermogen in de komende jaren. Mede door het bereiken van deze omvang kan Eurindustrial N.V. zich nog duidelijker profileren als een vooraanstaand belegger in logistiek vastgoed.


---

Deel: ' Vastgoedbelegger Eurindustrial N.V. boekt uitstekende resultaten '
Lees ook