PERSBERICHT

VastNed Groep verkoopt kantorenportefeuille
met een waarde van euro 23,5 miljoen

De VastNed Groep deelt mede dat in het kader van het dynamisch portefeuillebeheer een kantorenportefeuille verkocht is aan een Nederlandse koper. Het betreft een portefeuille van 7 kantoorgebouwen verspreid over Nederland met een totale waarde van ongeveer euro 23,5 miljoen. De helft van deze kantoren behoorde tot de beleggingen van VastNed Offices/Industrial. De overige kantoren zijn door VastNed Retail verkocht. De gerealiseerde verkoopprijs ligt circa 8,4% boven de laatst bekende taxatiewaarde.

De desinvesteringen betreffen panden die minder goed passen in de nagestreefde samenstelling van de beleggingsportefeuille van beide fondsen.

De VastNed Groep beheert twee vastgoed beleggingsfondsen: VastNed Retail N.V. en VastNed Offices/Industrial N.V. Beide fondsen zijn genoteerd aan de AEX.

VastNed Retail N.V. beheert een over meerdere eurolanden gespreide winkelportefeuille met een marktwaarde van circa euro 1,1 miljard en behoort daarmee tot de grootste beursgenoteerde winkelfondsen in Europa.

VastNed Offices/Industrial N.V. specialiseert zich in beleggingen in kantoren en bedrijfsruimten in Nederland. Het belegd vermogen van VastNed Offices/Industrial komt met deze desinvesteringen op euro 800 miljoen.

Rotterdam, 7 oktober 1999
VastNed Groep

Voor nadere informatie:
H.W. Boissevain, telnr: 010 242 43 28
mobielnr: 06 53 36 27 20

Deel: ' VastNed Groep verkoopt kantorenportefeuille '
Lees ook