Vastned


Persbericht

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL
RONDT HERFINANCIERING SUCCESVOL AF

De Europese vastgoedbelegger VastNed
Offices/Industrial maakt bekend dat zij de
herfinanciering van Nederlandse en Duitse
kantoor- en semi-industrile
vastgoedportefeuille heeft afgerond. Dit
betrof een hernieuwing van de vreemd
vermogenfinanciering van in totaal circa
370 miljoen. De herfinanciering vond
plaats met de bestaande bankrelaties van
VastNed Offices/Industrial met ING Real
Estate Finance als mandated lead arranger
en was met name gericht op het verruimen
van de bestaande bankconvenanten.
Opvolgend aan het tekenen van heads of
terms, zoals gepubliceerd op 2 maart 2009
zijn de afspraken nader vastgelegd in
uitgebreide leningsdocumentatie. Ten
opzichte van deze eerder overeengekomen
voorwaarden hebben zich geen wijzigingen
voorgedaan.
De hoofdpunten van de herfinanciering zijn
als volgt:

- totale faciliteit van circa 370
miljoen, gestructureerd als een
werkkapitaalfaciliteit, doorlopend
krediet en ineens aflosbare leningen;

- De niet-gecommitteerde kortlopende
leningen zijn omgezet in
gecommitteerde langlopende
leningen Het grootste deel van de
geherfinancierde leningen heeft een
looptijd van drie jaar. Circa 100
miljoen heeft een looptijd van vijf
jaar;

- Ter meerdere zekerheid voor de
financieringen zijn de objecten uit de
Nederlandse en Duitse
vastgoedportefeuille ten gunste van
de banken belast met hypotheek en
zijn de aandelen van belang in
Intervest Offices verpand;

- Ruimere voorwaarden met
betrekking tot de schuldgraad (loan
to value) en de rentedekkingsgraad
(Interest Coverage Ratio);

- De pricing van de nieuwe
financieringstructuur is gebaseerd op
Euribor plus een marge welke is
gerelateerd aan de hoogte van de
loan to value (price grid mechanism);

- Tweederde van deze financieringen
heeft een vaste rente onder
gebruikmaking van reeds in het
verleden afgesloten interest rate
swaps.
Als gevolg van deze herfinanciering zal de
opslag van de totale leningenportefeuille
van VastNed Offices/Industrial gemiddeld
met circa 75 basispunten toenemen. De
stijging van de totale rentekosten voor
VastNed Offices/Industrial zal echter ten
opzichte van 2008 relatief beperkt zijn als
gevolg van de in 2009 aanzienlijk gedaalde
korte marktrente.
Tom de Witte, Chief Financial Officer
VastNed Offices/Industrial: "Het hebben van
een solide financiering is voor VastNed
Offices/Industrial van het grootste belang.
Samen met het team van ING Real Estate
Finance hebben we de afgelopen maanden
gewerkt aan herfinanciering van de
bestaande Nederlandse en Duitse
leningportefeuille. Naast grotere flexibiliteit
op het terrein van de interest coverage ratio
en de loan to value is de gemiddelde
looptijd van de leningen aanzienlijk
verlengd en dat stelt ons in staat de
komende jaren te concentreren op onze
strategisch doel, het beleggen in
middelgrote kantoren in liquide
markten."

Rotterdam, 1 juli 2009

Deel: ' Vastned Offices/industrial rondt herfinanciering succesvol af '


Lees ook