VASTNED
https://www.vastned.nl

VastNed O/I verkoopt voor euro 27,5 mln

PERSBERICHT

VastNed Offices/Industrial verkoopt voor euro 27,5 miljoen conform strategie

VastNed Offices/Industrial N.V., onroerendgoedbeleggingsmaatschappij gespecialiseerd in kantoren, logistieke centra en bedrijfsruimten in Nederland, België en Frankrijk, heeft in Nederland verkopen aan meerdere partijen gerealiseerd voor in totaal euro 27,5 miljoen. Dit is circa 2% boven de laatste taxatiewaarde in 2001 tegen een gemiddeld aanvangsrendement van circa 9%.
Deze verkopen zijn een uitvloeisel van de eerder aangekondigde opschoning van de vastgoedportefeuille, die ten doel heeft de balansverhoudingen op een meer gewenst niveau te brengen en past binnen de strategie van verdere internationale spreiding in Noordwest Europa. De verdeling over de landen van het totale belegd vermogen van circa euro 1,4 miljard is thans als volgt:

Nederland 68,5%
België 29,5%
Frankrijk 2%

De verkopen betreffen voor circa euro 10 miljoen kantoorpanden in Rotterdam, Den Haag, Capelle aan de IJssel en Zwolle en voor circa euro 9 miljoen bedrijfsruimtes in Rotterdam, Woerden, Alphen aan den Rijn, Schiedam en Halfweg.
In dit verkoopprogramma is voorts begrepen het afstoten van het winkelcentrum Schothorst in Amersfoort, waarmee het bestand winkels en winkelcentra in de portefeuille van VastNed Offices/Industrial volgens plan tot nagenoeg nul is gereduceerd.
De verkochte panden hebben een vloeroppervlakte van circa 25.000 m2.

In de nabije toekomst worden verdere verkopen voorzien.

Rotterdam, 15 oktober 2001

De Directie

Voor nadere informatie: K.J. van Tongeren telefoon 0031 (0)10 2424300

15 okt 01 17:37

Deel: ' VastNed Offices/Industrial verkoopt conform strategie '
Lees ook