Gemeente Voorschoten


Vaststelling dienstregeling 1999-2000 lokaal openbaar vervoer

Het College van Burgemeester en wethouders van Leiden, als centrumgemeente, maakt bekend dat de dienstregeling voor lokaal openbaar vervoer in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten voor de periode van 30 mei 1999 tot en met 27 mei 2000 is vastgesteld

De vastgestelde dienstregeling en de tekst van het collegebesluit liggen met ingang van vrijdag 21 mei 1999 tot en met 4 juni 1999 ter inzage in de bibliotheek in het atrium van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 te Leiden. In de gemeentehuizen van Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten liggen de belangrijkste wijzigingen alsmede het collegebesluit ter inzage.

Gedurende zes weken na de datum van deze mededeling kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Nadere informatie is in te winnen bij de heer H. van der Stok of mevrouw Y. Ulrich, afdeling Verkeer en Vervoer, telefoonnummers 5165843/5165844.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de dienstregeling 1999-2000:

Lijn 12

Geen wijziging, wordt wel vermeld in de dienstregeling.

Lijn 13/14
Deze lijn is rolstoeltoegankelijk.
De route van de lijnen 13 en 14 is in Leiden (de wijk Noorderkwartier) aangepast i.v.m. de herinrichting van de Lage Rijndijk. Vanaf de W. de Zwijgerlaan rijden de bussen van lijn 13 en 14 via de Marnixstraat, Maresingel en Herengracht in beide richtingen. De halten aan de A. van Saksenstraat worden verplaatst naar de Marnixstraat. Reizigers die opstapten aan de Bernardkade worden verwezen naar halten van de lijnen 15, 16 en 43 aan de Kooilaan.

Lijn 15/16

De route van de lijnen 15 en 16 is in Leiden (de wijk Noorderkwartier) aangepast i.v.m. de herinrichting van de Lage Rijndijk. Vanaf de Zijlsingel rijden de bussen van lijn 15 en 16 via de Herensingel, Koollaan, Surinamestraat, Sumatrastraat en Lage Rijndijk in beide richtingen. Aan de Surinamestraat zijn nieuwe halten geplaatst, aan de Kooilaan wordt gebruik gemaakt van de halten van lijn 43. Tevens wordt in de avonduren (na 19.00 uur) de route aangepast, gereden wordt via de H. Verburgstraat, C. Tooropweg naar NS-station De Vink in beide richtingen.

Lijn 26 (nieuw)

Deze lijn biedt de verbinding tussen het TransFerium 't Schouw/A44 en Leiden Centrum (Beestenmarkt) op koopavonden en zaterdagen. De route van lijn 26 is TransFerium, Plesmanlaan, NS-station Leiden, Steenstraat en Nieuwe Beestenmarkt, v.v..
Opgemerkt wordt dat de zonering rond het TransFerium is aangepast: het TransFerium valt richting Leiden binnen Leiden.

Lijn 27 (nieuw)

Deze lijn biedt de verbinding tussen Lange Voort (Oegstgeest)-Poelgeest (Oegstgeest) en NS-station Leiden. Om 07.20, 07.35 en 07.50 uur rijdt de kleinbus een vaste dienstregeling van Poelgeest naar NS-station Leiden en om 17.35 en 17.50 uur van NS-station Leiden naar Poelgeest. Vooralsnog zijn de overige ritten op afroep d.w.z. de reizigers dienen 1 uur voor aanvang van de rit telefonisch de Lijntaxi te reserveren (telefoonnummer 0900-8853). De route van lijn 27 is NS-station Leiden, Schipholweg, Oegstgeesterweg, Poelgeest, Oegstgeesterweg, Laan van Oud-Poelgeest, Lange Voort, Winkelcentrum Lange Voort (de bus draait via de Rijngeesterstraatweg).

Lijn 28 (nieuw)

Deze lijn biedt met ingang van 1 november 1999 de verbinding tussen NS-station Leiden en het woon- en industriegebied 'Roomburg'. Tot deze datum blijft de zgn. R-bus rijden.
De route van lijn 28 blijft NS-station Leiden, Langegracht, Hooigracht, Levendaal, Meerburgerkade, Hoge Rijndijk, W. v.d. Madeweg, Zaalbergweg, eindpunt, Clos en Heembruggenweg, W. v.d. Madeweg, Hoge Rijndijk, Meerburgerkade, Levendaal, Breestraat, Prinsessekade, NS-station Leiden.
De tijden zijn gewijzigd.

Lijn 29 (nieuw)

Deze lijn biedt de verbinding tussen NS-station Leiden en de Verbeekstraat, via de Plesmanlaan, Darwinweg, Zernikedreef, Trambaan, in beide richtingen. De bus rijdt vooralsnog van 07.00-09.00 uur en van 16.00-18.00 uur elke 7 minuten.

Lijn 30

De route en de tijden zijn gewijzigd. Lijn 30 rijdt vanaf het NS-station Leiden niet meer via de Boshuizerkade naar de Stevenshof, maar via de B. Buyskade en de G. Millerstraat. 's Avonds zijn de rotten op afroep d.w.z. de reizigers dienen 1 uur voor aanvang van de rit telefonisch de Lijntaxi te reserveren (telefoonnummer 0900-8853).

Lijn 43

De route en de tijden zijn gewijzigd. Lijn 43 rijdt vanaf NS-station Leiden niet meer via de Rijnsburgerweg naar de Leeuwenhoek, maar via de Plesmanlaan, Darwinweg (Naturalis) en Zernikedreef.

Lijn 45

De ritten van 18.38 en 19.08 uur, halterend bij het NS-station Leiden, rijden door naar de Merenwijk.

Lijn 49

Deze lijn wordt verlengd ten behoeve van de ontsluiting van het verzorgingshuis 'Huize Foreschate', de 'British school in the Netherlands' en de Algemene Begraafplaats 'Rosenburgh'. Hiermede ontstaat een rechtstreekse verbinding tussen de wijk Boschgeest, NS-station Voorschoten, Leiden-centrum en NS-station Leiden. De bus rijdt de route vanaf het NS-station Voorschoten via de Rouboslaan (west), Generaal Spoorlaan, Karel Doormanlaan, Baron Schimmelpenninck van der Oyelaan en Rouboslaan terug naar het station. Langs één zijde van de weg komt een halte ter hoogte van 'Foreschate' (direct na de bocht Rouboslaan-Generaal Spoorlaan) en de British School (direct na de bocht Generaal Spoorlaan-Karel Doormanlaan).

Het 'kwartier-patroon' van lijn 30/42 vanuit Oegstgeest naar NS-station Leiden is hersteld.

Opgemerkt wordt dat lijnnummers van oud-NZH-lijnen in veel gevallen zijn omgenummerd.

Deel: ' Vaststelling dienstregeling openbaar vervoer Voorschoten '
Lees ook