n.v. twentsche kabel holding

algemene vergadering van aandeelhouders

haaksbergen, 01 juni 1999

in de hedenmiddag gehouden jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de n.v. twentsche kabel holding (tkh) werden alle voorstellen, zoals op de agenda vermeld, aangenomen.

dividend

overeenkomstig het voorstel in het jaarverslag is het dividend over 1998 vastgesteld op

fl. 2,45 (eur 1,11) per gewoon aandeel van nominaal fl. 2,00 (over 1997 bedroeg het dividend fl. 2,20 (eur 1,00)).

als interim-dividend is in september 1998 reeds fl. 1,00 betaalbaar gesteld.

het slotdividend ad. fl. 1,45 zal naar keuze van de aandeel- resp. certificaathouder worden uitgekeerd, ofwel geheel in contanten, ofwel volledig in (certificaten van) gewone aandelen ten laste van de fiscaalvrije agioreserve of de overige reserves in een nog nader te bepalen verhouding. de verhouding tussen de waarde van het stockdividend en het contante dividend zal op 11 juni 1999 na sluiting van de aex-effectenbeurs worden vastgesteld op basis van de gemiddelde koers van die dag, waarbij de waarde van het stockdividend twee tot vijf procent lager zal zijn dan de waarde van het contante dividend. de nieuwe (certificaten van) gewone aandelen zijn gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 1998 en volgende boekjaren.

vanaf donderdag 3 juni 1999 zullen de (certificaten van) gewone aandelen ex-dividend noteren. aan de aex-effectenbeurs zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden.

het dividend zal met ingang van 17 juni 1999 betaalbaar zijn.

algemeen

ter vergadering werd voorts medegedeeld dat de post financikle activa voornamelijk bestaat uit aandelen nkf en dat deze onder het bod zullen worden aangemeld.

vooruitzichten

de raad van bestuur heeft de in het jaarverslag uitgesproken verwachting bevestigd, dat tkh, gezien de goede vooruitzichten op opdrachten in marktsegmenten waar sprake zal zijn van een hoge groei, verwacht dat, onder het voorbehoud dat de economische omstandigheden zich niet wijzigen, de winst in 1999 kan groeien.

haaksbergen, 1 juni 1999

raad van bestuur

bijgewerkt op 01-06-99 om 15:58:56

Deel: ' Vaststelling dividend Twentsche Kabel Holding '
Lees ook