Waterschapsvierkiezingen 2003

Waterschap Vallei & Eem

Terinzagelegging opgaven tot kandidaatstelling 21-3-2003

Waterschap Vallei & Eem organiseert samen met vijf andere waterschappen in Midden-Nederland waterschapsverkiezingen. U kunt tussen 28 mei en 12 juni gebruik maken van uw stemrecht. Dat kan door uw stem uit te brengen op één van de personen die zich kandidaat hebben gesteld voor het
bestuur van het waterschap.

U stemt op personen
Water staat de laatste jaren flink in de belangstelling. Er moeten belangrijke keuzes gemaakt worden. U kunt, door te stemmen op een van de kandidaten, invloed uitoefenen op deze keuzes. Bij waterschapsverkiezingen brengt u uw stem uit op een persoon.

Kandidaten
De kandidaatstelling vond plaats op 20 en 21 maart jl. Het stembureau heeft op 25 maart jl. de opgaven tot kandidaatstelling op hun juistheid gecontroleerd. Op 31 maart a.s. om 10.00 uur beslist het stembureau in een openbare zitting in het waterschapskantoor in Leusden over de geldigheid van de opgaven en volgt de definitieve vaststelling. Voor geïnteresseerden ligt het procesverbaal na afloop van de zittingen ter inzage.

© 2003 Waterschap Vallei & Eem

Zoekwoorden:

Deel: ' Vaststelling kandidaten verkiezingen Waterschap Vallei & Eem '
Lees ook