Vaststelling nieuwe carbon leakage lijst

Het Öko Instituut en Ecofys ondersteunen de Europese Commissie met de vaststelling van een nieuwe lijst met sectoren met risico op carbon leakage binnen het EU emissie handels systeem (EU ETS). Met het risico op carbon leakage wordt het risico dat bedrijven hun productie buiten Europa vestigen om de ETS gerelateerde kosten te vermijden.

Bedrijven in het Europese emissiehandelssysteem moeten emissierechten inleveren voor hun broeikasgasemissies. Sommige van deze emissierechten worden gratis verstrekt; als dit onvoldoende is moeten de andere rechten bijgekocht worden.

De carbon leakage status van sectoren heeft grote en toenemende invloed op het aantal gratis toegekende emissierechten, en dus op de kosten van ETS voor bedrijven. Het risico op carbon leakage verschilt per sector en wordt vastgesteld door een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. Uitgangspunt bij de bepaling van de eerdere carbon leakage lijst is dat bedrijven gemiddeld 75% van hun emissierechten zouden moeten kopen. Voor de vaststelling van de carbon leakage lijst voor 2015-2019 zal Ecofys een methode voorstellen om dit getal beter te schatten. Bovendien zal Ecofys een geharmoniseerd framework voor de kwalitatieve analyse voorstellen.

Deel: ' Vaststelling nieuwe carbon leakage lijst '


Lees ook