Gemeente Haarlem

26 september 2001
ir. Rutger van Oppenraaij
023-5113874
99/2001
Gemeente Haarlem, sector Stedelijke Ontwikkeling

Persbericht

Datum
Informatie bij
Telefoon
Nummer

Regels voor buitenreclame in Haarlem vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders van Haarlem heeft dinsdag 25september 2001 nieuwe regels voor de buitenreclame in Haarlem vastgesteld. Hiermee wordt met name ondernemers in de stad aangegeven hoe zij aan de gevel en voor hun pand reclame mogen maken. Onder buitenreclame verstaan we onder meer gevelreclame, driehoeksborden en billboards. Door de buitenreclame te structureren wil de gemeente, met name in de historische binnenstad, een goede verhouding zoeken tussen reclame en stadsbeeld. Na goedkeuring door de raadscommissie worden de regels per 1november a.s. van kracht. Voor de bestaande gevelreclame met een vergunning is een overgangsperiode voorzien van 3 jaar. Als een ondernemer binnen die periode zijn reclame wil aanpassen is er subsidie mogelijk.

Beleidsregels en handhaving
Reclame in de openbare ruimte is één van de bepalende elementen voor het uiterlijk aanzien van de stad. Reclame-uitingen zijn niet meer weg te denken uit het stadsbeeld. In het convenant Herstructurering Buitenruimte Binnenstad, dat in juli van dit jaar is afgesloten tussen de gemeente en de binnenstadspartners, is afgesproken dat er in overleg met de ondernemers regels worden uitgewerkt om te voorkomen dat er op straat een wildgroei aan reclames ontstaat. Gevelreclames van winkels mogen bijvoorbeeld niet te groot zijn of te ver uitsteken. Er mogen niet teveel reclames aan één pand te gelijk bevestigd worden. Aan andere vormen van reclame op straat, zoals bijvoorbeeld aan lantaarnpalen of de billboards, zijn grenzen gesteld. Met het van kracht worden van de nieuwe regels wordt een strengere handhaving van deze regels ingesteld. Voor de uitvoering van de regels heeft het college tegelijk extra personeel beschikbaar gesteld.

Alle ondernemers worden over dit besluit ingelicht met een brief en een folder na de goedkeuring door de raadscommissie.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vaststelling regels voor buitenreclame in gemeente Haarlem '
Lees ook