Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vaststelling uitslag Eerste-Kamerverkiezingen door Kiesraad

27 mei 1999
Op donderdag 27 mei 1998, in openbare zitting bijeen om 11.00 uur, heeft het centraal stembureau (de Kiesraad) de uitslag van de verkiezing van de Eerste Kamer vastgesteld.
In totaal zijn 157.553 geldige stemmen uitgebracht. Het aantal te verdelen zetels is 75. De kiesdeler bedraagt 157553 : 75 = 2100 53/75 stemmen.
Op de deelnemende lijsten zijn de volgende aantallen stemmen uitgebracht.
De stemmen zijn omgerekend naar de stemwaarde van iedere stem per provincie, te weten: Groningen 102, Friesland 113, Drenthe 92, Overijssel 170, Flevoland 65, Gelderland 254, Utrecht 174, Noord-Holland 317, Zuid-Holland 407, Zeeland 79, Noord-Brabant 296 en Limburg 181:

VVD

39809 Christen Democratisch Appèl (CDA)

40541 Partij van de Arbeid (P.v.d.A)

30976 Democraten 66 (D66)

8542 GROENLINKS

16256 RPF-GPV

7307 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

4281 SP (Socialistische Partij)

4801 Onafhankelijke Lokalen Groeperingen

843 ONAFHANKELIJKE SENAATSFRACTIE

3880 NEDERLAND-MOBIEL/UNIE 55+

317 lijst met als eerste kandidaat Herkenhoff


totaal

157553 De zetelverdeling over de partijen is als volgt:

VVD

19 Christen Democratisch Appèl (CDA)

20 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

15 Democraten 66 (D66)


GROENLINKS


RPF-GPV


Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)


SP (Socialistische Partij)


Onafhankelijke Lokalen Groeperingen


ONAFHANKELIJKE SENAATSFRACTIE


NEDERLAND-MOBIEL/UNIE 55+


lijst met als eerste kandidaat Herkenhoff


De volgende personen zijn op de volgende lijsten gekozen (kandidaten vermeld met een * zijn met voorkeursstemmen verkozen, het gewogen aantal stemmen is tevens vermeld, alsook de plaats op de lijst):
lijst 1 VVD

Korthals Altes * (26338, 1) Roscam Abbing-Bos
Wiegel * (7717, 3) Rosenthal
Dees * (3256, 7) Luijten
Ginjaar Swenker
van den Broek-Laman Trip Kneppers-Heynert
Van Eekelen Rensema
Dupuis De Beer
Bierman-Beukema toe Water Ketting
Varekamp Van Heukelum
Hilarides
lijst 2 Christen Democratisch Appèl (CDA)

Van Leeuwen * (36909, 1) Eversdijk
Baarda * (2034, 5) Dölle
Braks Stevens
Lodders-Elfferich Hofstede
Hirsch Ballin Timmerman-Buck
Van den Hul-Omta Bemelmans-Videc
Werner Pastoor
Van Gennip De Jong
Van der Linden Woldring
Boorsma Lemstra
Lijst 3 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Lycklama à Nijeholt * (22463, 1) Witteveen
Jurgens * (2219, 15) Tan
Rabbinge * (1800, 17) Van Thijn
Doesburg * (1778, 23) Ter Veld
Wöltgens * (1721, 2) Castricum
Meindertsma Jaarsma-Buijserd
Stekelenburg Wolfson
Le Poole
Lijst 4 Democraten 66 (D66)

Terlouw * (5077, 1) Kohnstamm
Sorgdrager Schuyer
Lijst 5 GROENLINKS

De Boer * (15781, 1) Van Schijndel
Zwerver Van der Lans
De Wolff Platvoet
Pitstra Schoondergang-Horikx
Lijst 6 RPF-GPV

Schuurman * (4059, 1) Van Bruchem
Veling * (2655, 2) De Vries
Lijst 7 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Holdijk * (4107, 1) Van den Berg
Lijst 8 SP (Socialistische Partij)

Ruers * (4089, 1) Van Vugt
Lijst 9 Onafhankelijke Lokalen Groeperingen
aan deze lijst zijn geen zetels toegekend
Lijst 10 ONAFHANKELIJKE SENAATSFRACTIE

Bierman * (2308, 1)
Lijst 11 NEDERLAND MOBIEL/UNIE 55+
aan deze lijst zijn geen zetels toegekend
Lijst 12 lijst met als eerste kandidaat L.J. Herkenhoff aan deze lijst zijn geen zetels toegekend

Nadere inlichtingen bij het secretariaat van de Kiesraad, telefoon (070) 3026266

Deel: ' Vaststelling uitslag Eerste-Kamerverkiezingen door Kiesraad '
Lees ook