VAZ onderschrijft samenhang honoreringsregeling en AMS

27 juli 2001

In een gezamenlijke brief onderschrijft ook de Vereniging van Academische Ziekenhuizen (VAZ) samen met de Orde en de NVZ vereniging van ziekenhuizen de relatie tussen de honoreringsregeling en de AMS, mede in het licht van het systeem van diagnose behandeling combinatie (DBC) en de daarmee gepaard gaande vaststelling van het normatief uurhonorarium. Met deze brief is een belangrijke stap gezet om verder met de VAZ te spreken over toekomstige honorering van medisch specialisten in academische ziekenhuizen.

Ga naar : Nieuwspagina van de Orde van Medisch Specialisten Volgend artikel : Impressie Algemene Ledenvergadering 31 mei 2001

© copyright ORDE 2001 home . index . email/adres . Artsennet

Zoekwoorden:

Deel: ' VAZ onderschrijft samenhang honoreringsregeling en AMS '
Lees ook