VBO

VBO: Afschaffing beëdiging makelaars? Goede zaak!

De beëdiging en titelbescherming van makelaars is afgeschaft! Hiervoor in de plaats moet een certificeringsregeling voor vastgoedadviseurs en makelaars komen. Dit staat in een wetsvoorstel dat minister Korthals van Justitie bij de Tweede Kamer heeft ingediend.
.Een goede zaak. volgens de Vereniging Bemiddeling Onroerend goed VBO, met 500 leden, de op één na grootste brancheorganisatie voor makelaars en bemiddelaars. .De consument is gediend met een transparante markt, gegarandeerde kwaliteit en gezonde concurrentie, dat ontbrak tot nu toe. aldus voorzitter Joël E van der Reijd.

In het wetsvoorstel stelt het kabinet voor om de beëdiging en titelbescherming van makelaars af te schaffen. Volgens het kabinet is er geen reden meer om het nu nog bestaande verschil tussen makelaars en andere bemiddelaars onroerend goed te handhaven. In plaats van de wettelijke bescherming komt een certificeringsregeling en een onafhankelijke geschillenregeling.

Volgens voorzitter Joël E.van der Reijd van de VBO is het een goede zaak dat een nieuwe marktordening orde op zaken stelt in de branche.

Jarenlang is in de branche door makelaars gepretendeerd dat alleen z¡j de door de consument gewenste kwaliteit konden leveren. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat de dienstverlening van vastgoedbemiddelaars niet onderdoet voor die van makelaars, ondanks beëdiging en titelbescherming van laatstgenoemden.
.De beëdiging en titelbescherming van makelaars - waarbij een éénmalig examen recht geeft op een levenslange titel - is niet meer van deze tijd., aldus voorzitter Van der Reijd.
.De consument van vandaag vraagt kwaliteit en een product dat is afgestemd op zijn persoonlijke woonwensen. De VBO speelt hier op in, onder meer door het aanbieden van deeldiensten en het aanbieden van drie dagen bedenktijd aan de kopers van een huis waarmee impulsaankopen kunnen worden teruggedraaid..

Het kabinetsvoorstel biedt alle vastgoedbemiddelaars in de markt de mogelijkheid zich op uniforme wijze te kunnen kwalificeren. Bovendien garandeert een periodiek examen dat zij up to date blijven terwijl totnogtoe een beëdiging voor het leven geldig was. Een register, waarin de aldus gekwalificeerde vastgoed-bemiddelaars/makelaars zich kunnen inschrijven maakt deze groep makkelijk herkenbaar voor de consument.

De transparantie in de markt zal hiermee toenemen.

Bovendien wordt de concurrentie verbeterd. Niet voor niets heeft de Consumentenbond een klacht ingediend bij de NMa tegen de NVM, die zich van kartelpraktijken zou bedienen. Ook staatssecretaris Vermeend heeft zich onlangs nog tot de NMa gewend met het verzoek om na te gaan of er wel voldoende concurrentie is onder taxateurs (meestal ook makelaars).


----------------------------------------------------------------------


-------------------------------------------

Deel: ' VBO Afschaffing beëdiging makelaars goede zaak '
Lees ook