VDAB Docentencongres 2012 met als thema “Financieel Adviesgebouw 2013”


NUNSPEET, 20120406 -- Het negende VDAB Docentencongres, met als thema “Financieel Adviesgebouw 2013”, wordt op woensdag 11 april en donderdag 12 april 2011 in het Congrescentrum de Sparrenhorst te Nunspeet gehouden. Het VDAB Docentencongres 2012 staat in het teken van de wettelijke opgelegde wijzigingen met betrekking tot het “Financieel Adviesgebouw 2013” en de aangekondigde WFT diplomastructuur met ingang van 1-1-2013.

De aangekondigde wetswijziging, die al door de tweede kamer is aangenomen, heeft de onderstaande gevolgen:

 Provisie wordt beëindigd voor complexe financiële producten met ingang van 1 januari 2013.
 Nieuwe vakbekwaamheidstructuur aanvang januari 2013 overgangstijd maximaal tot 01-07-2015.
 Elke financiële adviseur met klantcontact moet in het bezit zijn van een “ advies”- diploma.
 Afschaffing bedrijfs vakbekwaamheidsnormen.
 Adviseurs van Banken en Verzekeraars worden zelfstandig diploma plichtig.
 Bestaande diploma’s moeten worden omgezet naar nieuwe diploma’s, dat kan mits de geldigheid hiervan niet is verlopen. M.a.w. tijdig aan de PE- verplichting is voldaan.
 Diploma opbouw wordt: (modulair)
a) WFT basis wordt module Basis.
b) WFT Consumptief Krediet blijft Consumptief krediet
c) WFT schade wordt opgeknipt in drie modules
o Schade particulier
o Schade zakelijk
o Inkomensverzekering (nieuw)
d) Module Vermogensadviseur voorheen WFT Leven
e) WFT Hypotheken wordt Hypothecair krediet
f) Nieuwe module Pensioen
 Bestaande modules zullen worden aangevuld met professionele vaardigheden en gedragsaspecten behorend bij die module, hiervoor zullen inhaalprogramma’s moeten komen.
 PE certificaten die voor 31 december 2012 behaald moeten worden zijn geldig tot 01-07-2015. Wij willen op ons negende VDAB Docentencongres de onderstaande actuele onderwerpen presenteren:
 Adviesgebouw I Wettelijke eisen van Advisering Hoogleraar
 Adviesgebouw II Hoe gaan aanbieders dit organiseren Uit de dagelijkse Praktijk
 Stand van zaken PE en Diploma’s Nibe Svv
 PE Praktijk I Verdieping van PE Praktijk Docent uit de Praktijk
 PE Praktijk II Toepassing verdieping PE-proof Docent uit de Praktijk
 Wat zijn gevolgen van het nieuw “Financieel Adviesgebouw 2013” voor het onderwijs
 Discussie d.m.v. forum uit MBO en HBO platforms.
 Hoever staan wij met het uitvoeren van de wet WIA  Advisering in de praktijk van complexe producten o.a. hypotheken.


 Wij willen op ons negende VDAB Docentencongres de onderstaande actuele onderwerpen presenteren:

 Adviesgebouw I Wettelijke eisen van Advisering (Hoogleraar)
 Adviesgebouw II Hoe gaan aanbieders dit organiseren (Uit de dagelijkse Praktijk)
 Stand van zaken PE en Diploma’s (Nibe Svv)
 PE Praktijk I Verdieping van PE Praktijk (Docent uit de Praktijk)
 PE Praktijk II Toepassing verdieping PE-proof (Docent uit de Praktijk)
 Wat zijn gevolgen van het nieuw “Financieel Adviesgebouw 2013” voor het onderwijs
 Discussie d.m.v. forum uit MBO en HBO platforms.
 Hoever staan wij met het uitvoeren van de wet WIA
 Advisering in de praktijk van complexe producten o.a. hypotheken.

Dagprogramma beschikbaar op: Dagprogramma en  VDAB-Nieuws


Over de VDAB
De VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer) is opgericht 4 november 1994 als belangenvereniging voor het ondersteunen van theoretische- en praktische opleidingstrajecten voor docenten binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voor het MBO- en HBO.

De VDAB heeft zelf initiatieven genomen voor het her- en bijscholen van docenten in het uitvoeringskader van de WET - BIO door het oprichten van de Stichting VDAB – Talent en door het stimuleren van docenten met een jaarlijkse uitreiking van de VDAB –Bokaal .

  www.vdab.nl , www.vdab-talent.nl  ,  www.VDAB-Persdienst.nl , www.examens-wft.nl  VDAB-Nieuws


Deel: ' VDAB Docentencongres 2012 met thema 'Financieel Adviesgebouw 2013' '
Lees ook