expostbus51


VECAI

Kijkers geven voorkeur aan meer keuze

Onder televisiekijkers leeft de wens om te komen tot meer individuele keuzevrijheid in het samenstellen van televisiepakketten. Een ruime meerderheid ervaart een dergelijke opzet als positief. De ondervraagde kabelabonnees ervaren het als prettig dat op die manier zenders van eigen keuze worden ontvangen. Ruim driekwart (79 procent) van de kabelabonnees vindt een maandbedrag van f 23,50 voor een basis- en extra pakket en een decoder, die toegang geeft tot nieuwe diensten, een aanvaardbaar bedrag. Dit blijkt uit een representatief onderzoek dat het Centrum voor Marketing Analyses in maart en april heeft gehouden onder kabelabonnees.

Het onderzoek werd gehouden om meer inzicht te krijgen in de behoefte aan meer keuzevrijheid, aan welke vorm van keuzevrijheid de kabelabonnees de voorkeur geven en welk bedrag men bereid is daarvoor te betalen. Een meerderheid (63 procent) van de ondervraagden is redelijk tot heel positief over het idee dat er een keuze zou komen uit verschillende pakketten. Als duidelijk positief punt ervaren de kabelabonnees dat op deze wijze alleen zenders van eigen keuze worden ontvangen (door 71 procent genoemd) en dat niet betaald hoeft te worden voor zenders waar geen belangstelling voor is. Niet iedereen is gelukkig met de keuze uit meerdere televisiepakketten: 21 procent van de ondervraagden is daarover redelijk negatief tot negatief.

In principe wensen kabelabonnees optimale keuzevrijheid, zo blijkt uit het onderzoek. Het model waarbij het eigen pakket wordt samengesteld door per zender te kiezen, is duidelijk favoriet. Driekwart van de ondervraagden vindt dit redelijk tot zeer aantrekkelijk en denkt dat hij uiteindelijk 15 zenders zou kiezen (publiek en commercieel), ongeveer de helft van het huidige televisieaanbod. Hoewel keuze per zender veruit het aantrekkelijkst wordt gevonden schrikt de prijs die daarbij hoort duidelijk af.

Overigens is het opvallend hoeveel abonnees niet weten welk bedrag zij maandelijks betalen aan het kabelbedrijf. Een ruime meerderheid (62 procent) weet op deze vraag geen antwoord te geven. De overige abonnees komen uit op een gemiddeld bedrag van f 21,70 Opmerkelijk is eveneens de onbekendheid van de Programmaraad, die zeggenschap en advies heeft over de samenstelling en keuze van het huidige zenderaanbod. Het kabelbedrijf wordt door 56 procent van de ondervraagden genoemd als de instantie die de samenstelling van het televisiepakket bepaalt.

Den Haag, 20 april 1999

Deel: ' VECAI Kijkers geven voorkeur aan meer keuze '
Lees ook