VECAI

Prijsmaatregel Consumentenbond absurd

Prijsmaatregel Consumentenbond absurd

PERSBERICHT

PRIJSMAATREGEL CONSUMENTENBOND ABSURD

De kabelbedrijven in Nederland, verenigd in VECAI, zijn het eens met het streven van de Consumentenbond dat de consument zelf zijn zenderpakket moet kunnen samenstellen. Echter de eis van deze bond om de commerciële omroepen in het basispakket te houden kan volgens algemeen directeur Toine Maes van VECAI tariefsverhogingen voor de burgers tot gevolg hebben. De oproep van de Consumentenbond aan staatssecretaris Van der Ploeg (Mediazaken) om een prijsmaatregel af te kondigen als het basispakket meer dan twaalf gulden gaat kosten, noemt Maes absurd.

.Als de prijs van het basispakket met daarin commerciële zenders wordt verlaagd naar twaalf gulden, dan zullen deze commerciële zenders meer moeten gaan betalen voor hun doorgifte. Het risico is dan groot dat ze van de kabel zullen verdwijnen zoals dat met CNN in Amsterdam is gebeurd., aldus Maes.

Een betaalbaar basispakket is volgens Maes alleen mogelijk als dit uit publieke zenders bestaat.
Hij benadrukt dat de consument thans slechts een deel betaalt van de werkelijke kosten die kabelbedrijven maken voor doorgifte van het huidige basispakket. Het huidige basispakket bestaat uit publieke en commerciële zenders. Het andere deel van de doorgiftekosten wordt opgebracht door commerciële stations. De publieke zenders betalen thans niets voor de kabeldistributie van hun programma.s. De kabelbedrijven zijn wettelijk verplicht deze te verspreiden en zijn bovendien verplicht hierover auteursrechten te betalen.

Het aantal commerciële zenders is in de afgelopen jaren flink toegenomen waardoor de advertentie-inkomsten door meerdere zenders moeten worden gedeeld. Anderzijds nemen de kosten van programmaproductie en programma-inkoop toe. Daarnaast moeten de commerciële stations een financiële bijdrage leveren aan hun kabeldistributie in de vorm van een doorgiftevergoeding. Om die reden is CNN van de Amsterdamse kabel verdwenen. Deze commerciële zender weigert een doorgiftevergoeding te betalen aan het kabelbedrijf A2000.

Maes verwacht dat de commerciële stations in de toekomst een doorgiftevergoeding zullen vragen van de kabelbedrijven. Die zal moeten worden doorberekend in de tarieven van de consumenten. .Blijven de commerciële omroepen in het basispakket, dan kan het tarief hiervoor flink stijgen., verwacht Maes. Om dat te voorkomen willen de kabelbedrijven een onderscheid maken tussen een basispakket van publieke zenders en aparte pakketten voor commerciële zenders. .Door het huidige basispakket te splitsen in een publiek deel en een commercieel deel, kunnen de tarieven van een basispakket, dat louter bestaat uit publieke zenders stabiel blijven., aldus de VECAI-directeur. Het kabelbedrijf Multikabel biedt al zo.n basispakket aan dat vijf gulden goedkoper is dan het standaardpakket.

Maes: . In de visie van VECAI zou het basispakket moeten bestaan uit vijftien uitsluitend publieke zenders, zowel binnenlands als buitenlands. Iedereen heeft recht op dit basispakket als gevolg van de Mediawet. Met dit basispakket is de consument verzekerd van een basisvoorziening die ongevoelig is voor sterke prijsstijgingen. De commerciële stations komen dan terecht in een pluspakket waarvoor de consument extra moet betalen. Op deze wijze krijgen de consumenten zelf de keuze..

Den Haag, 25 februari 1999

Deel: ' Vecai Prijsmaatregel Consumentenbond absurd '
Lees ook