Provincie Utrecht


Persbericht
29 juni 1999

Inspraakreactie leiden tot aanpassingen in plan VEE KRIJGT TUNNEL ONDER BUSWISSELSTROOK DE UITHOF - DE BILT

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben besloten het ontwerpplan voor de buswisselstrook op de Universiteitsweg (N412) op een aantal punten aan te passen naar aanleiding van de inspraakreacties. Zo wordt de met verkeerslichten geregelde oversteek voor vee vervangen door een veetunnel. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de tijd die nodig is om het vee over te laten steken (4-5 minuten) te veel vertraging geeft voor het verkeer.
Om de weg beter in de passen in het landschap en in de ecologische structuren, wordt de berm verbreed. Ook komt er een faunapassage nabij de A28 en worden de bruggen over de Grift voorzien van looprichels.

De buswisselstrook moet de aanzienlijke vertragingen wegnemen die het openbaar vervoer nu ondervindt op de provinciale weg De Uithof-De Bilt (N412). Daarnaast kunnen ambulances en rampenbestrijdings- voertuigen vanuit het oosten, in geval van files op de N412, toch de ziekenhuizen in De Uithof bereiken. De buswisselstrook sluit in het zuiden bij de A28 aan op de HOV-voorzieningen die de gemeente Utrecht momenteel aanlegt. In het noorden sluit de buswisselstrook aan op de busbaan op de provinciale weg N237 naar Zeist.
De wijk Kloosterpark en het KNMI krijgen een nieuwe ontsluiting op de N237. De ontsluiting van deze wijk via de Oude Bunnikseweg naar de N412 verdwijnt dan.

De buswisselstrook moet op korte termijn de doorstroming van het openbaar vervoer verbeteren. Daarnaast gaat de provincie verder onderzoeken hoe de verwachtte toename van het verkeer op de N412 ook op de lange termijn in goede banen geleid kan worden. (Voor informatie: Astrid Schoon,actueel@prvutr.nl 030 - 258 37 13)

Terug

Deel: ' Vee krijgt tunnel onder buswisselstrook Uithof - De Bilt '
Lees ook