Algemene Inspectiedienst (AID)

Kerkrade, 15 juli 2002

Veehouder fustreert I&R-systeem m.b.t. runderen

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft in opdracht van het Openbaar Ministerie te Breda, vandaag opgetreden tegen een veehouder uit de omgeving van Breda. De veehouder runt met zijn zonen een bedrijf met meer dan 400 runderen. Uit het identificatie- en registratiesysteem van de Gezondheidsdienst voor Dieren was gebleken dat de veehouder de afgelopen jaren een onwaarschijnlijk aantal tweelingen had aangemeld. Van de circa 100 aangemelde tweelingrunderen kon de AID de afgelopen periode middels DNA-onderzoek laten vaststellen dat het tweelingaspect bij 22 stuks in ieder geval niet bleek te kloppen.

Onder leiding van de Rechter Commissaris is daarom vandaag huiszoeking gedaan op het bedrijf en zijn 14 runderen in beslag genomen en afgevoerd ter destructie. Ook is de administratie in beslag genomen om daarin nader onderzoek te kunnen doen. Omdat de vader en twee zonen de huiszoeking en inbeslagname tegenwerkten zijn zij alledrie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na verhoor zijn vader en zonen overigens vandaag weer vrijgelaten.

Het betreffende veehouderijbedrijf is al meerdere jaren bekend bij de AID in die zin dat men steeds niet mee wilde werken aan het I&R-systeem. Veel dieren zijn uiteindelijk door de Gezondheidsdienst voor Dieren zelf, op kosten van de veehouder, voorzien van de bekende gele oorflappen. Later is de veehouder het toch maar weer zelf gaan doen, maar zo nu blijkt, heeft hij daarbij de zaak toch weer gefrustreerd. De veehouder en zijn zonen willen niet meewerken aan het onderzoek en geen toelichting geven op hun gedrag en aanpak.

Met vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit persbericht kunt u zich wenden tot de persvoorlichter van de Algemene Inspectiedienst, Willem Brouwer, tel. 045 - 5466223 of 06 - 53405215.

Deel: ' Veehouder fustreert I&R-systeem m.b.t. runderen '
Lees ook