LTO Nederland

'Vervoer niet-evenhoevigen verbieden'

Veehouderij ongerust over MKZ-dreiging

Donderdag 30 augustus 2001 - De opnieuw oplaaiende mond- en klauwzeerepidemie in Groot-Brittannië maakt veel veehouders in West-Nederland extra ongerust over het risico op het andermaal toeslaan van de veeziekte in Nederland in het komend najaar. We hebben grote zorgen over de situatie in Engeland, te meer daar we de indruk hebben dat de controle aan onze eigen grensovergangen wat is verslapt, zegt veehouderijvoorzitter Kees Romijn.
Inmiddels heeft het ministerie van LNV op aandringen van LTO toegezegd strengere maatregelen te overwegen in verband met de aanhoudende uitbraken van mond- en klauwzeer in Engeland.

Aanleiding is vooral dat de herfst voor de deur staat. Het besmettelijke MKZ-virus overleeft doorgaans beter in donkerder en vochtiger omstandigheden dan in de zomer. Dat zou het risico op MKZ-besmetting vanuit Engeland de komende tijd alleen maar groter kunnen maken. Verontrustend zijn vooral de hernieuwde uitbraken in de Engelse streek Northumberland, omdat onbekend is hoe het virus daar is terechtgekomen.
Romijn: We constateren dat er heel veel goederen, personen en transporten de grensovergangen met Engeland passeren. Zelfs in de meest ernstige situatie werd in ons land zeer selectief gecontroleerd. Mensen moesten wel hun broodje inleveren terwijl hele vrachtwagens zo de grens over konden. Het blijft onduidelijk waar de verantwoordelijkheden liggen en waar de kosten voor scherpere controles moeten worden neergelegd. Dat maakt dat de overheid niet snel is geneigd om er meer werk van te maken, vindt hij. De veehouderijvoorman stelt wel vast dat de situatie van bedrijf tot bedrijf verschilt. Zo kent hij veilingen en daaraan gelieerde transporteurs die nog steeds zeer secuur alle veiligheidsmaatregelen uitvoeren. Daarnaast is een informatiebrochure gemaakt om het publiek op de risico's te wijzen. Maar tegelijk mogen met uitzondering van paarden andere niet-evenhoevige dieren nog wel van en naar Engeland worden getransporteerd. Wat mij betreft moet dat worden verboden. Romijn stelt tegelijk vast dat een strengere grenscontrole een open-eind-regeling is. Hoe ver moet je gaan? Je kunt nu eenmaal niet alle transportbewegingen blokkeren tussen Engeland en het vaste land van Europa. Je moet daarin wel realistisch zijn. Bovendien zijn deze maatregelen alleen maar bedoeld om de gevolgen van de Britse uitbraak te verzachten. Wat werkelijk van belang is, een andere aanpak van de epidemie in Engeland, gebeurt niet. Volgens hem is een acute ringenting rond de haarden in Engeland een eerste vereiste. Het loopt er nu uit de hand en als men daar voor dezelfde aanpak kiest zoals we die hier hebben gehanteerd, dan verwacht ik daar meer effect van.

Lobby
LTO moet volgens Romijn de lobby richting de Britse zusterorganisatie NFU opvoeren om een ander bestrijdingsbeleid erdoor te krijgen. Ook binnen Europa zou in Copa-verband of bij het Permanent Veterinair Comité kunnen worden aangedrongen op een nieuwe koers bij de Britten. Hier hebben we de epidemie zo redelijk succesvol aangepakt, dat kunnen ze daar ook doen en alle grenzen dicht doen, dat kan in deze tijd niet meer.
Een woordvoerder van LNV verklaart dat momenteel alleen gekeken wordt of de huidige maatregelen nog goed worden nageleefd en of er daarop nog aanvullend beleid nodig is.

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: westweek@wlto.nl

(Auteur: Redactie Westweek)

Deel: ' Veehouderij ongerust over MKZ-dreiging vanuit Engeland '
Lees ook