Veel animo voor examentraining VWO

Datum: 10 januari 2012

De Rijksuniversiteit Groningen biedt voor het zevende achtereenvolgende jaar leerlingen uit 6 VWO met wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C, natuurkunde, scheikunde, economie, management en organisatie of biologie een examentraining aan. In drie dagen worden leerlingen klaargestoomd voor het betreffende VWO-examen. Er blijkt evenals de afgelopen jaren onverminderd veel interesse in de examentraining te zijn. Binnen een week hebben zich al bijna honderd leerlingen uit het hele land aangemeld.

De examentraining is bedoeld voor leerlingen die nog wat extra oefening nodig hebben om een voldoende te halen, of met wat meer zekerheid aan hun examen willen beginnen. Daarnaast zijn er leerlingen die gebaat zijn bij een zo hoog mogelijk cijfer voor het vak om hun kans op inloting te vergroten bij die studies waarvoor een numerus fixus bestaat.

De driedaagse training kenmerkt zich door een sterke individuele begeleiding. In elke groep (van gemiddeld 18 leerlingen) is er per zes leerlingen één docent aanwezig. Er wordt gewerkt aan de hand van zeer goed gewaardeerde, door de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde syllabi. In ieder blok van een trainingsdag geeft een docent uitleg over een onderwerp, waarna leerlingen onder begeleiding aan het werk gaan met relevante oefen- en examenopgaven. Daarnaast kunnen leerlingen buiten de cursusdagen ook online vragen stellen aan de docenten via de elektronische leeromgeving Nestor.

Er worden twee soorten trainingen gegeven:

1. De voorbereiding op het examen van het eerste tijdvak. Deze vindt plaats gedurende vier periodes van drie dagen in april en mei.

2. De voorbereiding op de herkansing in het tweede tijdvak. De herexamentraining vindt plaats op zaterdag 16 en zondag 17 juni.

De kosten per leerling voor de examentraining bedragen ? 310 per vak (? 225 voor de tweedaagse herexamentraining) en zijn inclusief syllabus en koffie, thee en frisdrank. Alle dagen beginnen om 10.00 uur en eindigen uiterlijk om 21.30 uur. De trainingen vinden plaats in zalen van de Rijksuniversiteit Groningen en het Praedinius Gymnasium in het centrum van Groningen.

Meer informatie vindt u op de website: https://www.examentrainingvwo.nl.

Deel: ' Veel animo voor examentraining VWO in Groningen '


Lees ook