Controle energienota's.

Independent Power Supply is een bedrijf dat onder andere gespecialiseerd is in het controleren van energienota's. In de praktijk blijkt nogal eens dat bedrijven foutief berekend worden voor hun energie.

Een veel voorkomende fout is dat in de afgelopen jaren het interne patroon van energieverbruik veranderd is door bijvoorbeeld peakshaving, productieveranderingen, etc. maar het contract echter nooit aangepast is. Een ander probleem is dat door de extra heffingen er onduidelijkheden ontstaan voor de eindverbruiker zodat controle van de rekeningen bemoeilijkt wordt. Enkele voorbeelden waar rekening mee gehouden dient te worden zijn, verkeerde tariefgroep, gecontracteerd vermogen, energieheffing, MAP gelden, etc.

Een voorbeeld van een recente besparing is. Het bedrijf heeft een gecontracteerd vermogen van 2.500 kW. De maandelijkse piek echter ligt op 1.100 kW. Door de 60% garantieregeling die het energiebedrijf hanteert, is het bedrijf verplicht 1.500 kW af te rekenen met het energiebedrijf. Dit is ca 400 kW per maand teveel. Als bij dit bedrijf het gecontracteerd vermogen verlaagd wordt naar ca 1.350 kW, ligt de 60% garantieregeling op 810 kW zodat de piek van 1.100 kW ook inderdaad het maximale vermogen is van die maand. Als u bedenkt dat een kW ca dfl. 12,-- kost en dat dit bedrag in de 4 wintermaanden veelal verdubbeld wordt, zal het bedrijf

400 kW x dfl. 12,-- x 16 maanden = dfl. 76.800,-- per jaar teveel betalen.

Dit is 1 van de voorbeelden die er kunnen ontstaan en waar weinig mensen uitgebreid aandacht aan besteden. Er zijn nog tal van mogelijkheden zoals veranderen van tariefgroep, teveel energieheffing, etc. die er toe leiden dat u energierekening financieel te hoog uitvalt.

Independent Power Supply controleert uw nota's op no-cure, no-pay basis, wat inhoud dat indien er geen financiële besparing gerealiseerd wordt er voor de klant ook geen kosten ontstaan. Indien er wel een besparing gerealiseerd wordt, zal dit bedrag verdeeld wordt tussen de beide partijen.

Geïnteresseerden kunnen hun nota's (jan. t/m dec 1998) aan Independent Power Supply zenden waarna u een overzicht krijgt van de eventuele besparing.

U kunt uw nota's zenden aan:

Independent Power Supply
Kaasjeskruid 16
3824 NW Amersfoort
T.a.v. P.J. Stor

Deel: ' Veel bedrijven betalen teveel voor energie '
Lees ook