Gemeente Eindhoven


Persbericht: 24 januari 2000, no. 05.

Zeventig aanmeldingen van bedrijven

Ongeveer zeventig bedrijven hebben zich definitief aangemeld bij de gemeente Eindhoven voor vestiging op het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Esp in Eindhoven-Noord. Er is plaats voor ruim dertig bedrijven. De komende tijd vindt de selectie plaats, waarna in maart van dit jaar bekend zal worden gemaakt welke bedrijven tot de eerste keuze behoren.

Bedrijventerrein Esp, gelegen tussen de John F. Kennedylaan en de Eindhovenseweg, is een gemengd terrein met een bijzonder karakter. Bij de ontwikkeling is veel aandacht besteed aan duurzaamheid en intensief ruimtegebruik. De reeds aanwezige landschappelijke en recreatieve waarden van het gebied worden zoveel mogelijk in stand gehouden.

Dit voorjaar wordt een begin gemaakt met de aanleg van een rotonde voor de ontsluiting en met het bouwrijp maken van het terrein. In het najaar kan naar verwachting begonnen worden met de bouw van de bedrijfsgebouwen. De gemeente verwacht dat eind 2002 het gehele terrein ingevuld en operationeel zal zijn.

Deel: ' Veel belangstelling voor bedrijventerrein Eindhoven-Noord '
Lees ook