Massale belangstelling voor congres over participeren met een psychische aandoening

Naar schatting 20% van alle Nederlanders heeft te maken met psychische klachten. Het overgrote deel is, eventueel met wat begeleiding en ondersteuning prima in staat om mee te doen in de samenleving en te werken. Toch blijkt uit verzuimcijfers en uitkeringsstatistieken dat steeds vaker psychische problemen de hoofdoorzaak vormen waarom mensen geen baan vinden, uitvallen op hun werk of afhaken in de samenleving.

Voor het congres ‘Mensenwerk’ op maandag 9 februari in Nieuwegein hebben zich bijna 1100 belangstellenden gemeld. Het gaat om mensen die werkzaam zijn op het snijvlak van de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt. Zij wisselen ervaringen uit over onder meer het wegnemen van vooroordelen die de participatie van mensen met psychische problemen nu nog in de weg staan.

Door staatssecretaris Jetta Klijnsma (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Martin van Rijn (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is twee jaar geleden een project gestart dat moet leiden tot meer participatie van mensen met een psychische aandoening.

Op het congres in Nieuwegein worden initiatieven gepresenteerd die in de praktijk hebben bewezen dat het in meerdere opzichten loont om te investeren in begeleiding en ondersteuning van mensen, omdat actief blijven aantoonbaar positieve effecten heeft op het welzijn en de gezondheid van mensen met een psychische aandoening. Daarnaast levert het winst op voor de samenleving in de vorm van lagere zorg-, verzuim- en uitkeringslasten.

PROGRAMMA

09:00 Ontvangst

09:30 Welkom en opening congres door staatssecretaris Jetta Klijnsma

09:40 Plenaire deel met o.a. Bert van Boggelen (De Normaalste Zaak), Marieke Sweens (ervaringsdeskundige), Prof. Han Anema (bedrijfs- en verzekeringsarts en hoogleraar aan het VU Medisch Centrum Amsterdam), Frank Kalshoven (econoom, columnist)

11.00 Interactief panel met staatssecretaris Jetta Klijnsma, Michaël van Straalen (voorzitter MKB-Nederland), Marijke van Putten (Raad van Bestuur GGZ Noord Holland Noord), Marjan Ter Avest (Directeur Landelijk Platform GGZ) en René Paas (voorzitter Divosa)

11:15 Workshops

12.00 Lunch

13:00 Workshops

15:00 Plenaire afsluiting waaronder een interview met staatsecretaris Martin van Rijn (Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Katja Römer-Schuurman (actrice en presentatrice) en estafetteronde met Jetta Klijnsma (staatssecretaris SZW), Martin van Rijn (staatssecretaris VWS), Jacobine Geel (voorzitter bestuur GGZ Nederland), Rob Slagmolen (secretaris Arbeidsmarkt VNO-NCW en MKB-Nederland), Fred Paling (lid raad van bestuur UWV), Turgay Tankir (wethouder Nijmegen, namens de VNG), Henny Vermolen (vice-voorzitter Landelijk Platform GGZ), Jaap van Weeghel (hoogleraar).

16:30 Afsluiting

Het volledige programma van het congres is te vinden op https://www.congresmensenwerk.nl/

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Anna van Hannoverstraat 4, Den Haag

Deel: ' Veel belangstelling voor congres participeren met psychische klachten '


Lees ook