Gemeente Delfzijl

Persbericht

18/03/2003
Veel belangstelling voor dorpenvisies Holwierde, Wagenborgen en Termunten/Termunterzijl

INFORMATIE

De informatiebijeenkomsten over de toekomstvisies over Holwierde, Wagenborgen en Termunten/Termunterzijl, afgelopen maand, zijn een groot succes. Niet alleen kwamen er veel dorpsbewoners op af, ook werd er met de bewoners intensief van gedachten gewisseld over de voorgestelde plannen.
De dorpenvisie heeft als doel het instandhouden en mogelijk versterken van de leefbaarheid. De dorpenvisie wordt met de opmerkingen van de inwoners voorgelegd aan de gemeenteraad, die in juni 2003 hierover besluiten neemt. De overige dorpen worden binnenkort - via de dorpsverenigingen - geïnformeerd over wanneer voor hun dorp gewerkt gaat worden aan het opstellen van een dorpensvisie.

De aandachtspunten die de inwoners van de genoemde dorpen naar voren hebben gebracht zijn onder andere:

Holwierde
· clusteren van sportvoorzieningen in de omgeving van het sportpark Katmis
· herontwikkelen van de locatie "Houthandel Henderico" tot een woningbouwlocatie
· zoeken naar een nieuwe locatie voor de jaarlijkse speelweek

Wagenborgen:
· aandacht voor zwemwater
· herontwikkelen van het terrein Groot Bronswijk als woongebied

Termunten/Termunterzijl:
· aanpak leefomgeving Café Oldambt
· de komst van een jeugdsoos en geschikte locatie · aanbieden van vrije kavels aan particulieren

De komende weken komen deze onderwerpen nog aan bod in evaluatiegesprekken met de dorpsverenigingen en klankbordgroep.

Deel: ' Veel belangstelling voor dorpenvisies gemeente Delfzijl '
Lees ook