Gemeente Best

19-02-2003
Veel belangstelling voor senioren fitheidstesten

VEEL BELANGSTELLLING VOOR SENIOREN FITHEIDSTESTEN

In het kader van de "breedtesportimpuls" krijgen senioren in de leeftijd van 55 tot 65 jaar de gelegenheid om mee te doen met een nieuw sport- en beweegproject (Galm/Scala).
Wethouder Bisschops zal aanstaande zaterdag 22 februari, om 11.00 uur in het Heerbeeck-college, het officiële startsein geven voor het Galm/Scalaproject.
Sportservice Noord-Brabant en de Stichting Welzijn Ouderen Best hebben de uitvoering van dit project in handen.
Op die dag gaan ongeveer 100 senioren naar het Heerbeeck College om zich op hun fitheid en sportieve vaardigheden te laten testen.

Eind januari kregen 1000 senioren een uitnodiging in de brievenbus met de vraag of zij dachten dat zij voldoende sportief actief waren en zoniet of ze graag weer (opnieuw) in beweging wilden komen. Ruim driehonderd ondervraagden gaven aan voldoende te bewegen. Voornamelijk fietsen en wandelen werden als activiteit genoemd. Daarnaast kwamen tennissen, zwemmen, gymnastiek en golf als favoriete sporten naar voren. Ruim honderdvijftig mensen lieten weten geen interesse te hebben .

De fitheidstest is het eerste onderdeel van dit sport- en beweegproject. Aan het einde van deze test kunnen de deelnemers zich inschrijven voor een introductiebeweegprogramma. Dit is een kennismakingstraject van 12 weken in de zaal met een uitstapje naar een fitnesscentrum en het zwembad.

Ruim 90 mensen hebben zich ingeschreven voor deze fitheidstest voor gezonde mobiele senioren.
De test bestaat uit een aantal onderdelen dat aangeeft hoe het met hun kracht, lenigheid, coördinatie en uithoudingsvermogen is. Ruim twintig mensen komen naar de zogenoemde Scalatest. Deze test is er meer op gericht om te kijken wat de deelnemers nog fysiek kunnen. In deze test worden verschillende vaardigheden getoetst zoals werpen, gooien, schoppen en voorwerpen oprapen . De test sluit af met een wandeltest. Er is een speciaal opgeleide sportarts aanwezig die advies geeft. Verder is er een groot aantal mensen dat geschoold is om de testen bij de deelnemers af te nemen.

Voor meer informatie over dit project kunt u elke ochtend tussen 09.00 en 13.00 uur naar de Zorgcentrale bellen, telefoon: 0499-355150.

Deel: ' Veel belangstelling voor senioren fitheidstesten in Best '
Lees ook