Eén op de drie reizigers klaagt over bussen die te vroeg bij de haltes wegrijden

De reizigersvereniging ROVER afdeling Haarlem heeft een kleine enquête gehouden onder de eigen achterban. Hierbij is o.a. navraag gedaan naar de ervaringen bij deze groep van gebruikers van het openbaar vervoer. Eén op drie reizigers geeft aan dat ze geconfronteerd met te vroeg wegrijdende bussen. Dat is veel te veel naar het oordeel van ROVER. Vertragingen zijn nooit leuk, maar te vroeg wegrijden is te vermijden en dus zonder meer verwijtbaar.
Slechts de helft van de reizigers zegt geen problemen te hebben met het op tijd rijden van de bussen. De punctualiteit van de bus scoort ongeveer even slecht als die van de treinen. Zoals bekend kampt de NS nu juist op dit punt met veel problemen en stelt alles in het werk stelt om een betere prestatie neer te zetten. Maar bij de bussen lijkt het dus nog niet beter.

Een andere element in de enquete was de klantvriendelijkheid. Dat gaf een iets rooskleuriger beeld. De NS-conducteur scoort hoger dan de buschauffeur al zijn de verschillen klein. Voldoende tot ruim voldoende zou het zijn in een rapportcijfer, al zijn er ook hier helaas de nodige negatieve uitschieters.

De steekproef had een kleine omvang. Het signaal is echter duidelijk. Rover overweegt de komende maanden een uitgebreider onderzoek in te stellen naar het fenomeen van te vroeg wegrijdende bussen in de regio Kennemerland en zal dit punt ter sprake brengen in het overleg met de NZH.

Overveen 5 april 1999

W. Bottenberg
Rover afd. Haarlem
p/a J. Mauritsplein 24

2051 LR Overveen
tel. 023-5263949
e-mail w.bottenberg-ngi.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Veel bussen in Haarlem rijden te vroeg weg van de halte '
Lees ook